12. 04. 2016

Prihlasovanie do súťaže „Inovatívny čin roka 2015“ predlžené do 22. apríla 2016

 

Súťaž sa organizuje v troch kategóriách:

1. Výrobková inovácia (inovácia produktov),

2. Technologická inovácia (procesov),

3. Inovácia služby (netechnologický proces)

Ministerstvo hospodárstva SR poverilo organizáciou súťaže Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru.

Do súťaže sa môže zapojiť každá právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky a fyzická osoba s bydliskom na území Slovenskej republiky so svojím produktom, technológiou alebo službou, ktorých inovačný proces bol dokončený v roku 2015, zaslaním vyplnenej prihlášky na adresu organizátora súťaže v predĺženom termíne do 22. apríla 2016.

V súťaži budú ocenené v každej súťažnej kategórii súťažné návrhy, ktoré sa umiestnili na prvom, druhom a treťom mieste v poradí.

Podrobnejšie informácie o súťaži „Inovatívny čin roka 2015“ sú uverejnené na internetovej stránke vyhlasovateľa (www.mhsr.sk) v sekcii Inovácie a na stránke organizátora súťaže (www.siea.sk) v sekcii Inovácie.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk