15. 05. 2019

Pripravuje sa 4. balíček antibyrokratických opatrení, je možné zasielať podnety

Ministerstvo hospodárstva pripravuje štvrtý antibyrokratický balíček, ktorým pokračuje vo svojich aktivitách na zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku. „Plánujeme okrem iného prehodnotiť opatrenia navrhnuté v rámci prvých troch balíčkov, ktoré z rôznych dôvodov neboli schválené, je ich ale možné považovať za zásadné a predovšetkým zmysluplné," zdôraznila generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií Miriam Letašiová. „Z tohto pohľadu chceme, aby išlo o odvážny reformný balíček," podčiarkla. Tak ako pri predchádzajúcich balíčkoch, rezort uvíta  konkrétne podnety z podnikateľskej obce, ktoré budú mať potenciál uľahčiť a znížiť administratívne zaťaženie podnikania. Podnety je možné zaslať prostredníctvom vyplneného formulára na emailovú adresu opatrenia@mhsr.sk do 31. mája. Do pripomienkového konania by mal byť materiál predložený na jeseň.

Rezort hospodárstva sa snaží zlepšovať podnikateľské prostredie na Slovensku kontinuálne. Antibyrokratické balíčky sú len jednou z aktivít ministerstva v tomto smere. Prvý z balíčkov bol prijatý v júni 2017 a práve tento rok by mali podnikatelia reálne pocítiť opatrenia z neho v praxi. Spolu by opatrenia zo všetkých troch  balíčkov mali podnikateľom priniesť ročnú úsporu približne 100 miliónov eur. Na základe prvého balíka opatrení prišlo k zrušeniu povinnej zdravotnej služby pre 1. a 2. kategóriu pracovníkov, zavedeniu služby sledovania zmien na liste vlastníctva v katastri nehnuteľností či sa zaviedol super odpočet výdavkov na výskum a vývoj na úroveň 100 percent. Najvýznamnejším už splneným opatrením z druhého balíka, ktorý bol prijatý v máji minulého roka, je antibyrokratický zákon. Vďaka nemu už štátne inštitúcie od fyzických a právnických osôb nepožadujú najčastejšie žiadané výpisy, potvrdenia a ďalšie dokumenty - listy vlastníctva, výpisy z registra trestov, z obchodného registra či živnostenského registra. Tretí balík opatrení z februára tohto roku prináša jednotné pravidlá pre tie inštitúcie na Slovensku, s ktorými sa stretávajú občania pri začatí podnikania a otváraní rôznych prevádzok. Ide o stavebné úrady, regionálne úrady verejného zdravotníctva, inšpektoráty práce a inšpektoráty SOI, ktoré majú regionálne rôzny prístup a požiadavky na podnikateľov.

Treba zdôrazniť, že ministerstvo hospodárstva je len jedným z rezortov, ktorého opatrenia majú vplyv na podnikateľské prostredie. Dôležitá je preto spolupráca všetkých zainteresovaných ministerstiev a subjektov.

 

Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk