05. 04. 2019

Prípravy na ministerské zasadnutie Rady OECD pokračujú

Slovensko, ktoré je po prvýkrát v histórii predsedníckou krajinou Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), pokračuje v prípravách na ministerské zasadnutia Rady (MCM). To bude v máji v Paríži a bude vyvrcholením nášho predsedníctva. Na Slovensku sa uskutočnili tradičné konzultácie generálneho tajomníka OECD Ángela Gurríu s predstaviteľmi BIAC (Business at OECD), TUAC (The Trade Union Advisory Committee) a členmi slovenskej vlády. Zúčastňujú sa na nich aj veľvyslanci a stáli predstavitelia členských krajín pri OECD.

Cieľom konzultácií bolo prediskutovať pripravovanú agendu digitálnej transformácie na májové ministerské zasadnutie a určiť priority pre prácu OECD na najbližší rok. Rokovania sa zúčastnil aj minister hospodárstva Peter Žiga, ktorý zdôraznil, že digitalizácia je medzinárodný fenomén, ktorý presahuje hranice a zároveň je výzvou pri tradičnom ponímaní ekonomík, ktoré je založené na hmotných výrobkoch a fyzických aktívach. V dnešnom svete sú už digitálne dáta kľúčové a preto je dôležité nastaviť nové rámce tak, aby digitálna transformácia znamenala čo najväčší prínos. Minister hospodárstva zdôraznil, že rezort už v tomto smere koná a podporuje digitalizáciu v priemysle. Rokovaní sa zúčastnil aj štátny tajomník Rastislav Chovanec.

OECD vznikla 30. septembra 1961, pričom nahradila pôvodnú Organizáciu pre európsku ekonomickú spoluprácu, ktorá vznikla v roku 1948 v súvislosti s Marshallovým plánom. Je to medzivládna organizácia združujúca 34 najvyspelejších štátov sveta. Slovensko je členom od 14. decembra 2000. Hlavným cieľom organizácie je podpora dlhodobého udržateľného hospodárskeho rastu, zamestnanosti a zvyšovania životnej úrovne v členských krajinách, pomoc aj nečlenským krajinám pri ich hospodárskom rozvoji a rast svetového obchodu. Najvyšším orgánom je Rada, ktorá sa schádza dvakrát mesačne na úrovni veľvyslancov a raz ročne na ministerskej úrovni. Slovensko sa stalo prvou predsedníckou krajinou tejto organizácie z regiónu strednej Európy. Za podpredsednícke krajiny sme si vybrali Kórejskú republiku a Kanadu.

 

Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk