30. 06. 2020

Program na kúpu elektromobilov pokračuje, 55 žiadateľov už má vyplatenú dotáciu

Ministerstvo hospodárstva SR odsúhlasilo už vyše 4,5 milióna eur ako dotáciu na kúpu elektrických automobilov. Komisia schválila 521 žiadostí, z nich 337 podali fyzické osoby a  184 žiadostí je od právnických osôb. V prípade 55-tich žiadateľov rezort po kúpe elektromobilu už reálne vyplatil dotáciu, spolu vo výške viac ako 426 000 eur. Hlavným cieľom tejto výzvy, do ktorej bolo možné prihlásiť sa v decembri, bolo motivovať ľudí k nákupu ekologických vozidiel s alternatívnym pohonom. 

Komisia na júnovom zasadnutí vyhodnotila a schválila 185  žiadostí a prerozdelila tak 1 821 000 eur. Úspešným žiadateľom je postupne doručovaná na podpis zmluva o poskytnutí dotácie. Od termínu podpísania zmluvy majú 12 mesiacov na splnenie záväzku – kúpu elektromobilu alebo plug-in hybridu. Kompletný zoznam úspešných aj neúspešných žiadateľov je zverejnený na https://www.mhsr.sk/uploads/files/itfKSVbg.pdf. Ministerstvo eviduje aj 79 storno žiadostí. V  súlade s podmienkami výzvy Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá administruje túto výzvu, oslovuje ďalších žiadateľov zo zásobníka. 

Výška dotácie na nákup nového vozidla s čisto elektrickým pohonom je 8-tisíc eur, v prípade plug-in hybridného vozidla to je 5-tisíc eur. O dotáciu mohli požiadať fyzické osoby, podnikatelia aj verejná správa. Maximálna obstarávacia cena vozidla, na ktoré je možné získať dotáciu, je 50 000 eur s DPH. Pre situáciu spôsobenú koronakrízou rezort dotačný program na začiatku apríla dočasne pozastavil, opätovne bol spustený koncom mája. Celková suma určená na túto výzvu je 6 miliónov eur. 

 

Odbor komunikácie MH SR, foto: TASR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk