13. 03. 2019

Projekt V4 Innovators bol úspešný a bude pokračovať

Projekt V4 Innovators, ktorý minulý rok umožnil začínajúcim podnikateľom a startupistom zo Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska stáž v Izraeli, bude pokračovať. Minuloročná pilotná stáž bola úspešná, zhodli sa na tom zástupcovia krajín V4 na pracovnom stretnutí v Bratislave. Podujatie sa uskutočnilo v rámci slovenského predsedníctva V4 pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR.

Projekt V4 Innovators bol pripravovaný na základe Memoranda o porozumení a spolupráci v oblasti inovácií medzi vládou štátu Izrael, krajinami V4 a Medzinárodným vyšehradským fondom. V Izraeli strávilo v decembri 27 stážistov viac ako dva týždne. Vzdelávací program bol určený pre zástupcov startupov, začínajúcich firiem a inkubátorov pôsobiacich v odvetviach informačných a komunikačných technológií, zdravotníctva, biotechnológie, dopravy, inteligentnej mobility, automobilového sektoru a tiež finančných technológií, kybernetiky, kybernetickej bezpečnosti a umelej inteligencie. „Spätná väzba od stážistov, ako aj zo strany Vyšehradského fondu a zástupcov krajín  V4, bola pozitívna,“ zhodnotil riaditeľ odboru inovácií a aplikovaného výskumu MH SR Martin Svoboda, ktorý sa zúčastnil pracovného rokovania v Bratislave. „Program bol na vysokej úrovni, účastníci oceňovali najmä nové poznatky, skúsenosti a kontakty a vzájomné sieťovanie  podnikateľov krajín V4," dodal.

Všetky zúčastnené strany na rokovaní v Bratislave vyjadrili záujem pokračovať v projekte a spoločnej snahe, aby bol projekt aj tento rok úspešný. V tejto súvislosti je potrebné zintenzívnenie spolupráce pri komunikácii s izraelskými partnermi. Podoba projektu by sa nijako výrazne nemala meniť, avšak na základe nových praktických podnetov bude potrebné pripraviť novú výzvu, vrátane relevantných súvisiacich dokumentov. Prípravné práce budú prebiehať v úzkej spolupráci medzi MH SR a SIEA (za krajinu predsedajúcu V4), Czechinvestom (za krajinu, ktorá preberie predsedníctvo v lete 2019) a Medzinárodným vyšehradským fondom.

 

Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk