04. 04. 2022

Projekt V4 Innovators spustil tretiu výzvu so stážami v Izraeli

Krajiny Vyšehradskej štvorky (V4) v spolupráci s izraelskou vládou a Medzinárodným vyšehradským fondom spustili tretiu výzvu projektu V4 Innovators pre mladých začínajúcim podnikateľov a startupistov, ktorí sa chcú zúčastniť stáže v Izraeli. Výzva je výsledkom dlhodobej spolupráce MH SR a SIEA a uvedených partnerov.

Cieľom výzvy je podporiť startupy, inovatívne nápady a riešenia a ponúknuť praktický nástroj, ako viesť inovatívne podniky a rozvíjať aktivity aj na medzinárodnej úrovni. Výzva bude otvorená od 5. apríla do 4. mája 2022. Dokumenty potrebné na prihlásenie do výzvy je potrebné odoslať v angličtine najneskôr do 4. mája 2022. Záujemcovia o stáž by mali preukázať, že ich navrhované riešenia sú moderné, technologicky vyspelé, majú komerčný potenciál alebo ponúkajú novú hodnotu z hľadiska technológie v niektorom z vybraných odvetví, ktorými sú informačné a komunikačné technológie (IKT), zdravie/biotechnológia; doprava/inteligentná mobilita/automobilový sektor, fintech, kybernetická bezpečnosť/umelá inteligencia/kybernetika, alebo ekológia, vodné a odpadové hospodárstvo a trvalo udržateľné technológie.

Do Izraela vycestuje 28 inovátorov z krajín V4. Z každej krajiny bude vybraných 7 záujemcov. Školiaca stáž v Izraeli sa bude predbežne konať od 4. septembra 2022 do 15. septembra 2022. Program bude rozdelený do dvoch blokov. Teoretická časť bude prebiehať v medzinárodnom školiacom centre Golda Meir Mount Carmel (MCTC) v Haife a praktická B2B časť v Tel Avive alebo Jeruzaleme. Súčasťou stáže budú interaktívne workshopy, semináre a prípadové štúdie.

Do programu sú zapojené začínajúce podniky, investori, ale aj akademická obec a experti na inovácie zo sektorov špičkových technológií v Izraeli. Cieľom bude poskytnúť účastníkom prístup na trh prostredníctvom B2B stretnutí. Zámerom projektu je vytvoriť podmienky na sieťovanie mladých podnikateľov z V4 a podnikateľov z Izraela. Finančný príspevok formou štipendia bude vyplatený čiastočne implementačnému partnerovi v Izraeli (MCTC) a čiastočne priamo žiadateľom vybraným na účasť na školiacom programe po podpísaní zmluvy o financovaní štipendia s fondom.

Podrobné informácie o výzve nájdu záujemcovia na stránke Vyšehradského fondu https://www.visegradfund.org/news/open-call-v4-innovators-israel-training-program/.

 

Tlačový odbor MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk