20. 02. 2020
fotka z testovacieho laboratória

Prvý slovenský testbed, ktorý podporilo MH SR, je už otvorený

Prvé slovenské testovacie laboratórium pre digitálnu transformáciu priemyselných podnikov – tzv. „testbed“ - otvorili na pôde Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach (TUKE). Špecializované pracovisko je orientované na riešenie praktických potrieb priemyslu pri súčasnom trende digitalizácie, vytváranie spolupráce priemyslu a univerzít, a zapájanie mladých talentovaných študentov do riešenia praktických potrieb praxe. Testbed bol vybudovaný s podporou Európskej únie z operačného programu Výskum a inovácie.  

Slovenský priemysel potrebuje rýchlejšie napredovať, aby si v rámci potrieb súvisiacich s prebiehajúcou digitálnou transformáciou dokázal udržať konkurencieschopnosť. Nové pracovisko má podporiť tieto transformačné zmeny. „Teší ma, že po krajinách, akými sú Nemecko, kde aktuálne funguje okolo 90 testbedov, a po vzore našich susedov Rakúska a Českej republiky, ktorí v posledných rokoch úspešne budujú a rozvíjajú sieť testbedov, sa aj Slovensko zase raz pozitívne zapíše do inovačnej mapy Európy. Oceňujem, že TestBed 4.0 vytvára platformu spolupráce priemyslu s univerzitami a súčasne otvára priestor pre zapojenie výskumných pracovníkov a mladých talentovaných študentov do riešenia potrieb praxe, ktorý je vybudovaný aj s podporou Ministerstva hospodárstva (MH) SR v rámci operačného programu Výskum a inovácie," uviedla generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií MH SR Miriam Letašiová. Okrem testovania riešení podnikov bude testbed slúžiť aj na vzdelávanie študentov a výskumných pracovníkov, podporiť má tiež výskum a vývoj aplikácií v koncepte Industry 4.0.   

Za vybudovaním pracoviska TestBed 4.0 je spoločnosť SOVA Digital v spolupráci so SjF TUKE. Transformujúce sa slovenské priemyselné podniky sú v súčasnosti zamerané na zvyšovanie efektivity procesov. Ako skonštatoval predseda predstavenstva SOVA Digital Martin Morháč, firmy si nemôžu dovoliť zastaviť výrobu a skúšať rôzne varianty riešenia, alebo rozhodnúť o investícii, kým nie sú presvedčené o jej efektívnosti. "TestBed 4.0 umožní firmám testovanie v laboratórnych podmienkach, vyskúšať si viaceré varianty a implementovať už overené riešenie," uviedol Morháč. Celkové náklady na projekt s podporou eurofondov presiahli 600-tisíc eur. Pracovisko poskytne v rámci vzdelávacieho procesu priestor pre štandardné prednášky a cvičenia, ale aj spracovanie konkrétnych zadaní z podnikov vo forme ročníkových projektov či záverečných prác. 

 

TASR, Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk