12. 04. 2019

R. Chovanec: Inovácie podporujeme cez eurofondy, štátnu pomoc, ale aj vouchre či superodpočet

Automobilový a elektrotechnický priemysel, IT, robotizácia, automatizácia, biotechnológia a nové materiály sú oblasti, v ktorých je inovačný potenciál Slovenska, uviedol štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Rastislav Chovanec počas podujatia HNClubu, ktorého témou bolo naštartovanie výskumu a inovácií na Slovensku. Inovačný potenciál Slovenska definuje Stratégia inteligentnej špecializácie SR, ktorá je základným rámcovým strategickým dokumentom pre podporu výskumu a inovácií v programovacom období 2014 – 2020 a je základom pre tvorbu operačných programov.

„Rezort hospodárstva podporuje inovácie vo firmách prostredníctvom eurofondov a štátnej pomoci. Malé a stredné firmy majú k dispozícii aj jednoduchšie nástroje, napríklad inovačné vouchre alebo superodpočet na vedu a výskum, ktorý sa postupne navyšuje," vysvetlil R. Chovanec. Podľa štátneho tajomníka je dôležité, aby „prichádzalo k transferu technológií, teda aby aj podniky v tradičných odvetviach implementovali nové technológie a zachovali si konkurencieschopnosť na európskom či svetovom trhu."

Riaditeľ Generálneho riaditeľstva pre výskum a inovácie Európskej komisie (EK) Jean-David Malo v rámci diskusie zdôraznil, že Slovensko má veľký potenciál. Slabinou je neexistujúci ekosystém, ktorý by vytváral príležitosti. V tejto súvislosti poznamenal, že nastal pozitívny posun v oblasti európskych štrukturálnych a investičných fondov. Druhou slabinou, podobne ako v iných štátoch, je odchod talentovaných mladých ľudí do zahraničia. Účastníkov podujatia informoval, že Európska komisia podniká aktívne kroky, aby Európska únia znížila náskok Spojených štátov a Číny vo výskume a inováciách a priblížil význam a plány Európskej rady pre inováciu. Tá by mala byť podľa neho integrovaným obchodným miestom. Problémom EÚ je nedostatočný prístup k rizikovému kapitálu a to, že financie neprúdia tým správnym smerom. Riešením je zjednodušovanie procesov a podpora výskumu, čo vyústi do nových technológií.

 

TASR, Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk