04. 06. 2019

R. CHOVANEC: Pokračujeme v odstraňovaní byrokracie, pracuje sa na 4. balíku opatrení

Keďže byrokracia a plnenie rôznych požiadaviek úradov je to, čo ešte stále znepríjemňuje život podnikateľov na Slovensku, rezort hospodárstva pokračuje v príprave 4. balíčka opatrení na jej odstránenie. Na sneme Slovenského živnostenského zväzu o tom informoval štátny tajomník ministerstva hospodárstva Rastislav Chovanec. Návrhy opatrení ministerstvo predloží na vyjadrenie a diskusiu ostatným rezortom. Za stav podnikateľského prostredia totiž nezodpovedá len jeden rezort, je to zdieľaná zodpovednosť.

Medzi opatreniami, ktoré sa budú prehodnocovať sú tie, ktoré MH SR zozbieralo pri príprave predchádzajúcich balíčkov, z rôznych dôvodov však neboli do nich zahrnuté, no je možné ich považovať za zásadné a zmysluplné. Rokovať sa bude aj o nových podnetoch, ktoré  podnikatelia zasielali na MH SR na základe výzvy do konca mája. Štátny tajomník R. Chovanec verí, že „sa podarí  vyrokovať prijatie opatrení, ktoré, tak ako tie predchádzajúce, budú reálnym prínosom pre podnikateľov." Tak ako v minulosti, o návrhoch opatrení bude rezort  rokovať aj so zástupcami podnikateľov, vrátane živnostníkov, prisľúbil R. Chovanec.  Štátny tajomník v tejto súvislosti zdôraznil, že „MH SR robí pravidelné odpočty doteraz prijatých opatrení.  Z 35 opatrení prvého balíčka bolo splnených 24 a z 23 opatrení druhého balíčka 13." Všetky tri doteraz prijaté balíčky by mali priniesť podnikateľom ročnú úsporu približne ročnú úsporu približne 100 miliónov eur. R. Chovanec podčiarkol, že „dôležitá nie je len priama úspora finančných nákladov, ale aj výrazná úspora času pri znižovaní byrokracie."

Pripomenul aj najzásadnejšie zmeny prijaté na základe balíčkov. Prvý balík opatrení obsahoval okrem iného zrušenie povinnej zdravotnej služby, zavedenie služby sledovania zmien na liste vlastníctva v katastri nehnuteľností či super odpočet výdavkov na výskum a vývoj na úroveň 100 percent. Najvýznamnejšie opatrenie z druhého balíčka, ktoré už dnes podnikatelia cítia, je antibyrokratický zákon. Vďake tejto legislatíve štátne inštitúcie už od fyzických a právnických osôb nepožadujú najčastejšie žiadané výpisy, potvrdenia a ďalšie dokumenty - listy vlastníctva, výpisy z registra trestov, z obchodného registra či živnostenského registra.

 

Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk