20. 05. 2016

R. Chovanec rokoval so šéfom londýnskeho City o spolupráci v kontexte SK PRES

„Oblasťami, na ktoré sa budeme zameriavať počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ, budú budovanie energetickej únie, lepšia regulácia, konkurencieschopnosť priemyslu a jednotný digitálny trh“, predstavil štátny tajomník Chovanec priority ministerstva. „Samozrejme, pozornosť budeme venovať aj diskusii o Transatlantickom partnerstve v oblasti obchodu a investícií (TTIP) a prípadnom udelení statusu trhovej ekonomiky Čínskej ľudovej republike“, dodal.

 

Zhodli sa, že v agende odstraňovania legislatívnych prekážok najmä pri malom a strednom podnikaní, ktoré predstavuje významnú väčšinu ekonomiky v obidvoch krajinách, spočíva významný potenciál spolupráce. Práve predsedníctvo v Rade EÚ je podľa šéfa londýnskeho City dobrá príležitosť na zviditeľnenie tejto témy. „V sektore podnikových služieb môže Slovensko ponúknuť priestor zahraničným investorom, najmä vzhľadom na kvalifikovanú a cenovo atraktívnu pracovnú silu“, priblížil Rastislav Chovanec. Jednou z nových oblastí spolupráce Slovenskej republiky a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska môže byť tzv. vytváranie inteligentných sídel, ktoré budú energeticky menej náročné a budú mať infraštruktúru praktickejšie využiteľnú pre ich obyvateľov. 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk