23. 11. 2021

R. Sulík: Podporujeme možnosti inovácií na Slovensku

Väčšiu podporu inováciám a zapojeniu podnikov a organizácií zo Slovenska do aktivít EIT Manufacturing umožní memorandum o spolupráci, ktoré dnes podpísali minister hospodárstva Richard Sulík a Konstantinos Georgoulias a Johannes Hunschofsky z EIT Manufacturing. Vicepremiér a minister hospodárstva je rád, že „týmto krokom sa vytvára ďalší priestor na inovácie v oblasti priemyselnej výroby na Slovensku, ktoré zvýšia  konkurencieschopnosť našich podnikov.” Memorandum vytvára aj priestor na väčšie zapojenie inovátorov do rôznych medzinárodných sietí a združení. „Verím, že naši inovátori využijú túto možnosť a naopak, že ich zahraniční kolegovia zas nájdu priestor na uplatnenie svojich inovácií na Slovensku,” dodal R. Sulík. 

Riaditeľ regionálnej inovačnej schémy a záležitostí EÚ Konstantinos Georgoulias je rád, že došlo k podpisu tohto memoranda. „EIT Manufacturing je pripravené spolupracovať s národnými orgánmi na zvyšovaní inovačnej kapacity,“ zdôraznil. „Toto memorandum o porozumení vytvára priestor pre spoluprácu medzi Ministerstvom hospodárstva SR a EIT Manufacturing v prospech slovenského inovačného prostredia,“ podčiarkol Johannes Hunschofsky. 

EIT Manufacturing je jedným z 8 inovačných spoločenstiev pôsobiacich pod Európskym inovačným a technologickým inštitútom (EIT), ktorý je orgánom EÚ. Hlavným cieľom tejto organizácie je združiť európskych aktérov priemyselnej výroby do inovačných ekosystémov, ktoré dodávajú unikátnu hodnotu európskym produktom, procesom a službám a inšpirujú vznik globálne konkurencieschopnej a udržateľnej priemyselnej výroby. EIT združuje 50 organizácií z prostredia univerzít, výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry. Okrem iných Volkswagen, Volvo, Darmstadt University of Technology, French Alternative Energies and Atomic Energy Commision (CEA), Siemens či Whirpool.

 

Tlačový odbor MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk