06. 06. 2016

Rastislav Chovanec vystúpil na porade slovenských veľvyslancov

Budovanie DSM je jednou z priorít slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Odborníci aj politici ho považujú za jeden z najväčších úspechov prehlbovania integrácie EÚ vôbec. „Budovanie dátového hospodárstva, online platformy pre podporu kolaboratívnej ekonomiky, Smart Industry ci digitalizácia verejných služieb dnes už nie sú fenoménmi, ale životným štýlom,“ uviedol štátny tajomník. Holistický prístup k priemyslu môže priniesť celkové zefektívnenie a zlacnenie služieb; dôsledné zbieranie a vyhodnocovanie dát bude zároveň pozitívnym spôsobom prispievať na precízne prijímanie rozhodnutí. Rastislav Chovanec veľvyslancom priblížil aj koncepciu Centier zdieľaných služieb (Business Service Centers - BSC), ktoré na Slovensku už v praxi fungujú. „Centrá zdieľaných služieb na Slovensku dnes zamestnávajú už 47 000 prevažne mladých ľudí, ktorých vekový priemer je 25 rokov, majú potenciál rásť tempom ďalších 5000 – 7000 zamestnancov ročne a môžu v krátkej dobe poskytnúť potrebnú kvalifikáciu aj pre tých, ktorí študovali v rôznych špecializáciách,“ informoval štátny tajomník.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk