14. 03. 2023

Reakcia MH SR na tlačovú besedu strany Sloboda a solidarita

V reakcii na dnešnú tlačovú besedu (14. marca 2023) Ministerstvo hospodárstva (MH) SR vydáva nasledovné stanovisko:

 

Spaľovacie motory

Rokovania na úrovni EÚ sú veľmi zložité, dlhé a náročné na odborné argumenty a získavanie spojencov pre jednotlivé pozície. Preto je nutné sa na najvyššej ministerskej úrovni pravidelne zúčastňovať rokovaní ministerských rád a mať veľmi silný odborný team na Stálom zastúpení SR v Bruseli. „Exminister Sulík chodil do Bruselu minimálne a navyše chcel radikálne znížiť odborný personál na Stálom zastúpení, ktorý sa denno-denne zúčastňuje týchto rokovaní a v koordinácii s ministerstvom, vládou a ďalšími štátnymi orgánmi a v neposlednom rade aj podnikateľskou obcou, a ktorý zároveň háji strategické záujmy Slovenska. Práve v období, keď bol ministrom pán Sulík, a keď chcel tento odborný team v Bruseli zdecimovať, prebiehali mnohé rokovania, ktoré sa viac alebo menej týkali aj prístupu k otázke zákazu predaja nových áut na spaľovací pohon,“ uvádza minister hospodárstva Karel Hirman. 

Ministerstvo hospodárstva SR môže konštatovať, že aktuálne sa tvorí pomerne silná skupina významných štátov EÚ, ktorá navrhovaný zákaz od roku 2035 spochybňuje a Slovensko bude určite patriť k aktívnym účastníkom tejto skupiny. Tento postoj MH SR už avizovalo po jednom z rokovaní prostredníctvom štátneho tajomníka MH SR Petra Šveca, ktorý navyše v danej oblasti dlhoročne pôsobil. Ako zároveň dodáva minister Karel Hirman: „Toto asi ušlo pozornosti pána Sulíka a strany SaS, ktorá sa doteraz tejto téme vôbec nevenovala.“ 

Ministerstvo hospodárstva SR sa okamžite pod novým vedením Karla Hirmana aktívne zapojilo do kľúčových rokovaní na úrovni EÚ, týkajúcich sa životných záujmov slovenských občanov a širokej podnikateľskej obce. Opakovane boli prezentované úspešné aktivity MH SR pri presadení cenových stropov na zemný plyn.  

Rovnako je ministerstvo v úzkej koordinácii so Stálym zastúpením v Bruseli, ale aj partnermi v rámci EÚ, a to i pri iných podobne dôležitých otázkach. Jedným z posledných príkladov je spoločný postoj k problematike jadrovej energetiky. „Takéto zásadné témy sa skrátka riešia priamo na rokovaniach s ministrami iných krajín a Európskou komisiou, na rôznych neformálnych a kuloárnych úrovniach, ktorých sa zúčastňujem ja a aj  moji kolegovia; a v neposlednom rade každodennou odbornou prácou Stáleho zastúpenia SR v Bruseli. Vyhlásenia na tlačových besedách doma v Bratislave, navyše častokrát už ´po funuse´ a bez znalosti súvislostí, ich nevyriešia,“ dopĺňa minister Karel Hirman.

 

Závody na výrobu batérií do elektrických áut

Ministerstvo hospodárstva SR opakovane potvrdilo, že rokuje s viacerými zahraničnými investormi o možnosti výstavby závodu na výrobu batérií do elektrických áut. Jedným zo zásadných pravidiel pri získavaní takýchto strategicky významných a rozsiahlych investícií je však zachovanie diskrétnosti a zdržanie sa verejných komentárov až do doby, kedy je investícia definitívne dohodnutá a predložená vláde na schválenie. Ako uviedol minister Karel Hirman: „Chyby v minulosti, keď aktívny alebo odchádzajúci minister predčasne zverejnil informácie o prebiehajúcich rokovaniach, spôsobili a ešte môžu spôsobiť tejto krajine veľké škody.“ 

V súvislosti s prezentovaným stanoviskom exministra Richarda Sulíka a strany SaS k ich enormnej starostlivosti o získanie týchto investícií súčasné vedenie MH SR a minister Hirman zároveň pripomínajú: „Pán Sulík a predstavitelia strany SaS sa v čase svojho pôsobenia na ministerstve hospodárstva, opakovane verejne skepticky vyjadrovali k téme elektrickej mobility a naopak ako alternatívu presadzovali iné druhy pohonov. Súčasne je paradoxné, že na jednej strane ostro kritizujú zákaz nových spaľovacích áut od roku 2035 a súčasne odrazu napádajú vedenie MH SR za údajné pochybenia pri získavaní investorov do výstavby gigantických fabrík na výrobu batérií do tých istých elektrických áut, ktoré doteraz spochybňovali až odmietali. Súčasné vedenie MH SR ani ja takýmto schizofrenickým a rozporuplným stavom netrpíme.“ 

Aktuálne MH SR vedie rokovania s potenciálnymi investormi tak, aby automobilky na našom území zachytili perspektívne trendy elektrickej mobility a získali vedúce postavenie na trhu tak, ako si súčasne zachovali konkurencieschopnosť pri výrobe moderných úsporných áut so spaľovacími motormi, kým sú zákazníkmi žiadané. 

 

 Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk