02. 05. 2016

Rokovanie s eurokomisárkou Věrou Jourovou o ochrane spotrebiteľa

Štátny tajomník s Komisárkou Jourovou ďalej diskutovali o efektívnosti regulačného rámca EÚ o ochrane spotrebiteľa, pričom v tejto téme pripravuje Európska komisia tzv. „fitness check“ šiestich smerníc z oblasti spotrebiteľského práva, ktorý zhodnotí jednotlivé právne nástroje a ich účinnosť. Správa o výsledku preskúmania by mala byť prezentovaná práve počas slovenského predsedníctva.

Ochrana spotrebiteľa je jednou z oblastí, v ktorých chceme počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ dosiahnuť posun,“ uviedol štátny tajomník, „s Komisárkou Jourovou sme našli viaceré otvorené témy, v ktorých chceme rozvíjať dialóg na európskej úrovni. Jednou z nich je napríklad sprehľadnenie legislatívy a možnosť vytvoriť jednotný Spotrebiteľský kódex,“ dodal. Ďalšími bodmi stretnutia boli nekalé obchodné praktiky, ako aj úspešná transpozícia smernice o alternatívnom riešení sporov do slovenského právneho poriadku od 1.2.2015.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk