26. 04. 2022

Rozhodnutie či byť regulovaným subjektom pre rok 2023 treba urobiť do konca apríla

 

Domové kotolne a zariadenia sociálnych služieb majú čas už len do konca apríla rozhodnúť sa, či chcú patriť v budúcom roku medzi subjekty s regulovanou cenou. Požiadať o to treba svojho alebo ktoréhokoľvek iného dodávateľa plynu alebo elektriny, s ktorým odberateľ uzavrie zmluvu o združenej dodávke plynu alebo elektriny v prípade, ak aktuálna zmluva za ceny nepodliehajúce cenovej regulácii je uzatvorená na dobu nepresahujúcu 31. december 2022.

Odberatelia nemusia vypisovať žiaden formulár, dôležité je v stanovenom termíne vybranému dodávateľovi zaslať žiadosť o uzavretie budúcoročnej zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo plynu za regulované ceny ÚRSO v zmysle platnej legislatívy. Vo veci regulovaných cien pre skupiny zraniteľných odberateľov vypracoval ÚRSO, do ktorého kompetencie táto problematika spadá, aj odpovede na najčastejšie otázky:

https://www.urso.gov.sk/urso-vypracoval-odpovede-na-najcastejsie-otazky-novych-skupin-zranitelnych-odberatelov-prakticke-rady-ako-sa-bytove-kotolne-a-domovy-socialnych-sluzieb-dostanu-k-regulovanej-cene-dodavky-elektriny-alebo-plynu-od-01012023/.

 

Tlačový odbor MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk