02. 05. 2016

Seminár Európskej komisie o rastovom modeli Slovenska

Orientáciu Slovenska na automobilový priemysel vnímam veľmi pozitívne,“ zhodnotil štátny tajomník, „tento sektor sa neustále vyvíja, prináša na Slovensko nové technológie a postupy. Takisto je naň naviazaných veľa iných odvetví – elektronika, plasty, kožiarstvo a ďalšie,“ dodal. Téme sa ďalej venovali podpredseda Slovensko-nemeckej obchodnej komory Markus Halt, profesor Viedenského inštitútu pre medzinárodné ekonomické štúdiá Michael Landesmann a manažér pre Google Slovensko Rasťo Kulich.

Novým sektorom, ktorému sa začíname aktívne venovať sú centrá podnikových služieb. Na Slovensku je dnes viac ako 40 spoločností, ktoré poskytujú služby v oblasti financií a IT pre svoje materské spoločnosti. Zamestnávajú mladých ľudí, pomáhajú stabilizovať existujúce spoločnosti a prinášajú k nám činnosti s vysokou pridanou hodnotou,“ uzavrel Chovanec.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk