29. 04. 2022

SEPS umožní pripojenie ďalších slnečných a veterných elektrární do sústavy

Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) uvoľní ďalší inštalovaný výkon pre pripájanie nových ekologických zdrojov do elektrizačnej sústavy Slovenska. SEPS na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví už podal návrh na navýšenie kapacity o 170 megawattov pre nové veterné a slnečné elektrárne. Po jeho schválení bude môcť celkový inštalovaný výkon súčasných a nových solárnych a veterných zdrojov elektrickej energie dosiahnuť až 1 111 megawattov. Na tlačovej besede za účasti štátnych tajomníkov Ministerstva hospodárstva (MH) SR Karola Galek  a Ministerstva financií (MF) SR Marcela Klimeka o tom informoval predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS Peter Dovhun. 

„Minulý rok po spustení prevádzky nových vedení medzi Maďarskom a Slovenskom sme zvýšili kapacitu pre nové inštalované zdroje (solárne a veterné elektrárne) o 407 MW. Po našich výpočtoch jednak na základe priepustnosti sústavy a jednak schopnosti a kapacity zabezpečovať flexibilitu, teda stabilitu systému, dnes oznamujeme zvýšenie o ďalších 170 MW," spresnil Dovhun. „Keď sa na to pozrieme v kontexte posledných rokov, do roku 2021 sme mali viac ako 500 MW inštalovaného výkonu solárnych a veterných elektrární, tak v priebehu posledných 12 mesiacov zvyšujeme kapacitu na inštalovaný výkon takmer dvojnásobne," priblížil generálny riaditeľ SEPS. 

Pri podpore OZE sa podľa Galekových slov prechádza od doterajšieho tzv. priebežného financovania na tzv. investičnú podporu, ktorá je a bude financovaná z európskych zdrojov. „Podarilo sa nám pre nové OZE nastaviť 122 miliónov eur v rámci plánu obnovy, v rámci modernizačného fondu je to takmer 400 miliónov eur a ďalšie finančné prostriedky potečú aj v rámci nového programového obdobia zo štrukturálnych fondov," dodal štátny tajomník MH SR. „V súvislosti s lokálnymi zdrojmi sme zareagovali na požiadavky trhu na vyššiu možnosť využitia vlastnej vyrobenej elektriny, a preto sme v skrátenom legislatívnom konaní uvoľnili inštitút lokálneho zdroja a dnes si môžu tak domácnosti, ako aj podnikatelia inštalovať zariadenia s jediným obmedzením výkonu, ktorým je nepresiahnutie maximálnej rezervovanej kapacity," doplnil Galek. 

Podľa Klimeka pri OZE ide predovšetkým o energetickú bezpečnosť a klimatickú budúcnosť. „V tomto zmysle to, čo dnes prezentujeme, teda druhé zvýšenie kapacít OZE v priebehu dvoch rokov, čím sa ich výkon zdvojnásobí, je jednak otázkou našej zelenej budúcnosti a jednak od 24. februára našej energetickej nezávislosti," poznamenal štátny tajomník MF SR.

TASR, SITA, Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk