23. 11. 2022

Skvelá správa pre priemysel pod Tatrami. Vďaka schválenej investičnej pomoci vo výške 4,5 milióna eur spoločnosť STIEBEL ELTRON rozšíri svoju výrobu.

Na dnešnom zasadnutí členovia Vlády SR schválili investičnú pomoc pre spoločnosť STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o., ktorá pod Tatrami vyrába elektrické ohrievače vody a tepelné čerpadlá. Spoločnosť bude môcť čerpať pomoc až do roku 2031 v podobe úľavy na dani z príjmov v celkovej výške 4,5 milióna eur. Cieľom investičného zámeru je rozšírenie kapacity existujúcej prevádzky, pričom projekt ráta s novými pracovnými miestami.

Nemecká skupina STIEBEL ELTRON, s takmer 100-ročnou históriou, plánuje v bývalej „Tatramatke“, rozšíriť svoje výrobné kapacity a objem výroby  zvýšiť až o 97 %, čím chce reagovať na neustále rastúci dopyt po svojich výrobkoch. Spoločnosť STIEBEL ELTRON Slovakia, s. r. o., do roku 2020 známa pod obchodným menom TATRAMAT, tak vytvorí 92 nových pracovných miest počas troch rokov, čo je výbornou správou pre susedné okresy Kežmarok, Levoča a Rožňava. Tieto sú dlhodobo zaradené do zoznamu najmenej rozvinutých okresov. V priemyselnom parku je plánovaná nová priemyselná hala, ráta sa s prestavbou existujúcej haly a zaobstaraním nových technológií a strojných zariadení. To investorovi umožní výrobu produktov a zariadení s vyššou pridanou hodnotou.

Spoločnosť súčasnosti sa zameriava hlavne na výrobu elektrických ohrievačov vody, tepelných čerpadiel na ohrev úžitkovej vody a tepelných čerpadiel na ohrev vody, vykurovanie a chladenie. Ďalej vyrába komponenty a zostavy pre materský závod v Holzmindene a smaltované kotlíky pre závod v Eschwege.

 

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk