22. 01. 2020
zasadnutie Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi SR a Kazachstanom

Slovensko a Kazachstan intenzívne spolupracujú, obchodná výmena naďalej rastie

Slovensko považuje Kazachstan za dôležitého obchodného partnera v regióne Strednej Ázie, čo potvrdzuje aj obchodná výmena medzi oboma krajinami, ktorá každý rok rastie. Uviedol to štátny tajomník MH SR Vojtech Ferencz počas 8. zasadnutia Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi SR a Kazachstanom, ktoré sa uskutočnilo v kazašskom Nur-Sultane.  

V rámci krajín Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ), ktoré združuje väčšinu bývalých zväzových republík Sovietskeho zväzu, je Kazachstan naším piatym najväčším obchodným partnerom. Slovenské aj kazašské podnikateľské subjekty dokázali v roku 2018 medziročne zvýšiť svoj vzájomný zahraničnoobchodný obrat o 264 % na hodnotu 92,2 mil. eur. Slovensko vyvážalo do Kazachstanu v roku 2018 najmä vozidlá, mechanické zariadenia a optické prístroje. Hlavnou dovoznou položkou boli nerastné palivá a minerálne oleje, ktoré pokryli takmer 98 % celkového dovozu. „Napriek tejto pozitívnej tendencii pokračujúceho rastu objemu vzájomného obchodu som presvedčený, že potenciál vzájomných obchodných vzťahov nie je zďaleka plne využitý a považujem za potrebné, aby obe strany pokračovali vo vytváraní optimálnych podmienok pre plnšie využívanie tohto potenciálu,“ uviedol štátny tajomník rezortu hospodárstva a predseda slovenskej časti komisie Vojtech Ferencz, ktorý bilaterálne rokoval s námestníkom ministra energetiky Kazašskej republiky Sungatom Kuatovičom Jesimkhanovom. Ekonomiky oboch krajín sú podľa Ferencza pro-exportne orientované a „je preto logická každá aktivita slovenskej i kazašskej strany zameraná na podporu obchodných kontaktov so zahraničím.“   

Počas zasadnutia komisie experti oboch krajín v rámci pracovných skupín rokovali o viacerých oblastiach bilaterálnej spolupráce, ako sú energetika, priemysel, normalizácia a certifikácia alebo školstvo. Výsledky rokovaní podľa Ferencza potvrdili obojstranný záujem o ďalší rozvoj obchodno-ekonomickej a vedecko-technickej spolupráce medzi Slovenskom a Kazachstanom. „Som presvedčený, že táto spolupráca prispeje k zvyšovaniu rastu našich ekonomík a spoločné aktivity budú novým impulzom pre dosiahnutie konkrétnych hospodárskych cieľov,“ uzavrel V. Ferencz. Slovensko-kazašská zmiešaná komisia je zameraná na rozvoj vzťahov medzi podnikateľskými subjektmi, podporu spoločných projektov na území  oboch krajín, výmenu informácií a rozvoj spolupráce medzi štátnymi inštitúciami. Predchádzajúce zasadnutie komisie sa uskutočnilo v apríli 2018 v Bratislave. 

 

Odbor komunikácie MH SR

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk