15. 02. 2019

Slovensko chce posilniť hospodársku spoluprácu s Indiou

Slovensko a India chcú naďalej rozvíjať politický dialóg a posilňovať hospodársku spoluprácu. Zhodli sa na tom predstavitelia Zmiešanej komisie pre ekonomickú a obchodnú spoluprácu medzi slovenským a indickým rezortom hospodárstva. Slovenskú delegáciu na rokovaniach v indickom Dillí (12. - 14. februára) viedol štátny tajomník MH SR Vojtech Ferencz, podľa ktorého sú bilaterálne vzťahy oboch krajín na vysokej úrovni.

Zmiešaná komisia pre ekonomickú a spoluprácu má za sebou už desiate spoločné rokovanie, ktoré sa uskutočnilo v najväčšom indickom meste Dillí. Predstavitelia Slovenska aj Indie deklarovali záujem o napredovanie spolupráce v oblastiach ako sú IT, výrobné špecializácie, malé a stredné podniky, veda a výskum či high-tech. Slovensko má záujem podporiť podnikateľov oboch krajín, aby sa aktívne zapojili do tohto procesu. Cieľom je tiež zmierniť dlhodobo vysoké pasívne saldo, ktoré má SR voči Indii v rámci obchodnej výmeny.

India je v rámci ázijského kontinentu po Číne, Kórejskej republike a Japonsku naším štvrtým najvýznamnejším obchodným partnerom. Objem vzájomnej obchodnej výmeny medzi Indiou a SR bol v roku 2017 na úrovni  333,2 mil. €. „India je krajinou s rastúcim ekonomickým a politickým významom nielen v rámci Ázie, ale aj v celosvetovom meradle. Rezort hospodárstva víta aktivity, ktoré dopomáhajú rastu dynamiky bilaterálnej hospodárskej spolupráce. V tejto súvislosti chcem vyzdvihnúť najmä investíciu spoločnosti TATA Group, ktorá vybudovala výrobný závod automobilky Jaguar Land Rover práve na Slovensku," uviedol štátny tajomník MH SR Vojtech Ferencz, ktorý sa v Dillí stretol aj so zástupcami spomínanej spoločnosti. Slovensko má podľa neho všetky predpoklady na to, aby v budúcnosti privítalo aj ďalších potenciálnych investorov z Indie. „Sme toho názoru, že práve rozhodnutie autobomilky Jaguar Land Rover investovať na Slovensku je dostatočnou referenciou aj pre ostatných indických investorov a podnikateľov," doplnil V. Ferencz.

Štátny tajomník MH SR sa stretol aj s ministrom obchodu a priemyslu Indickej republiky C. R. Chaudharym či predstaviteľom Konfederácia indického priemyslu (CII) Deepom Kapuriom. Taktiež absolvoval bilaterálne rokovania s Manishom Sighalom z Federácie indických obchodných a priemyselných komôr (FICCI).

 

Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk