19. 11. 2022

SLOVENSKO HODNOTENÉ AGENTÚROU S&P NA A+

Agentúra oceňuje úspešné zabezpečenie alternatívnych zdrojov plynu, miernu výšku zahraničného dlhu a obmedzené riziko platobnej bilancie. Vojnový konflikt na Ukrajine z dôvodu ruskej agresie negatívne ovplyvňuje viaceré oblasti. Inflácia v súčasnosti obmedzuje spotrebu a kúpnu silu domácností, v roku 2023 sa preto odhaduje zvýšenie na 13,5 % z pôvodných 12,2 % v roku 2022.

Agentúra uvádza, že rating by sa mohol zmeniť na stabilný, ak sa ekonomické a fiškálne dôsledky vojny na Ukrajine a prechod od ruských energií na alternatívne zdroje ukážu ako zvládnuteľné bez dlhodobých následkov pre slovenskú ekonomiku.  Ako uvádza minister hospodárstva Karel Hirman: "Súčasné vedenie SPP a ďalších energetických spoločnosti bude za úzkej súčinnosti a podpory MH SR naďalej upevňovať a rozširovať dostatočné zabezpečenie alternatívnych zdrojov plynu a ďalších kľúčových energetických komodít."

Ratingové agentúry prideľujú krajinám tzv. úverové ratingy, ktoré predstavujú hodnotenie schopnosti danej krajiny si plniť svoje povinnosti voči veriteľom a splácať záväzky vyplývajúce z vydaných obligácií či iných dlhových nástrojov. Vyššie hodnotenie Slovenska má vplyv na úrokové sadzby vydaných štátnych dlhopisov a zvyšuje dôveru investorov v stabilitu slovenskej ekonomiky.

 

Tlačový odbor MH SR

 

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk