10. 10. 2019

MH SR podporí dve významné investície do výskumu a vývoja

Porsche a Muehlbauer, ktoré už na Slovensku pôsobia, sa rozhodli u nás investovať aj do výskumu a vývoja. Ide o globálnych technologických lídrov vo svojich segmentoch, ktorí preinvestujú pri zriaďovaní nových technologických centier na Slovensku spolu vyše 25 miliónov eur. Vláda na ich podporu odsúhlasila investičnú pomoc v celkovej výške 5 miliónov eur. Obe investície spoločne prinesú viac ako stovku vysokokvalifikovaných pracovných miest. 

V oboch prípadoch ide o podporu pre už etablované firmy, ktoré chcú na Slovensku naďalej pôsobiť. „Pre nás bolo mimoriadne dôležité, že ide o investície s vysokou pridanou hodnotou,“ zdôraznil minister hospodárstva Peter Žiga. Táto podpora je v súlade so stratégiou a snahou vlády  podporovať zámery orientované na zvyšovanie konkurencieschopnosti a činnosti v oblasti výskumu a vývoja. „Takéto investície z hľadiska dlhodobej perspektívy majú najväčšiu pridanú hodnotu,” dodal šéf rezortu hospodárstva.  

Nemeckému výrobcovi športových automobilov Porsche Werkzeugbau s. r. o. vláda odsúhlasila investičný stimul vo výške dvoch miliónov eur na vybudovanie nového technologického centra v Hornej Strede. Centrum bude zamerané na výskum, vývoj a testovanie spájacích technológií dielov karosérií. Zaoberať sa bude aj návrhmi konceptov robotizovaných liniek a zhotovovaním ich prototypov. Priama pomoc bude poskytnutá vo forme dotácie na obstaraný majetok. Spoločnosť chce v tomto a budúcom roku na Slovensku v súvislosti s budovaním centra preinvestovať takmer 13,6 mil. eur.   

Spoločnosti Muehlbauer Automation vláda schválila investičnú pomoc vo výške troch miliónov eur na vybudovanie technologickej základne na zabezpečenie výskumu a vývoja a poskytovania inžinierskych služieb v Nitre. V tomto prípade bude pomoc poskytnutá vo forme daňovej úľavy a dotácie na obstaraný majetok. Muehlbauer sa zameriava na výskum technológií v oblasti bezpečnostných biometrických dokumentov a kartových aplikácií a vývoj prototypového strojového zariadenia pre tento segment. Do roku 2021 plánujú preinvestovať 12  mil. eur. 

 

Odbor komunikácie MH SR 

Zdroj foto: TASR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk