28. 06. 2023

Slovensko prehlbuje ekonomickú spoluprácu s Taiwanom

Podpis ôsmich memoránd o spolupráci medzi Slovenskom a Taiwanom v oblasti polovodičov, vzdelávania a zdravotníctva, ale aj prehĺbenie investičnej spolupráce boli konkrétnymi výsledkami už tretej medzivládnej Slovensko-Taiwanskej komisie pre ekonomickú spoluprácu, ktorá sa za účasti takmer 30-člennej delegácie zo Slovenska uskutočnila v úvode júna 2023. Slovenská misia na Taiwan sa uskutočnila 20 rokov od nadviazania vzájomných obchodných vzťahov s týmto tichomorským ostrovom.

Ekonomickú časť komisie viedol štátny tajomník Ministerstva hospodárstva (MH) SR Peter Švec. Politickú časť viedla generálna riaditeľka sekcie hospodárskej a rozvojovej spolupráce Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR Lucia Kišš, ktorú v časti programu zastúpil veľvyslanec Manuel Korček, riaditeľ odboru globálnych ekonomických politík rezortu zahraničia.

Slovensko považuje Taiwan za partnera, s ktorým vyznáva rovnaké hodnoty demokracie, právneho štátu a ľudských práv. „Investície nie sú len vecou ich výšky, ale aj hodnôt, ktoré reprezentujú. Taiwan je pre nás partnerom, ktorý patrí do toho istého civilizačného okruhu štátov vyznávajúcich politické a občianske slobody a zároveň trhovú ekonomiku,“ poznamenal štátny tajomník Švec.

Slovenská technologická spoločnosť Sensoneo, jedna z účastníkov medzivládnej komisie, počas misie na Taiwan uzatvorila investíciu série A, čím získala 6,2 miliónov eur. Hlavným investorom série je Taiwania Capital. Sensoneo sa od svojho založenia v roku 2017 zameriava na vývoj riešení, ktoré do odpadového priemyslu prinášajú väčšiu efektivitu a nižšiu uhlíkovú stopu.

Delegáciu na Taiwane tvorili okrem zástupcov podnikateľských subjektov, za čo zodpovedala Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), aj reprezentanti Slovenskej akadémie vied (SAV), Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity (FEI STU) v Bratislave, predstavitelia akademickej obce Fakulty managementu Univerzity Komenského (FM UK) a Vysokej školy ekonómie a manažmentu (VŠEM) v Bratislave.

Súčasťou komisie bola aj pracovná skupina pre polovodiče, ktorú na slovenskej strane vedie MH SR. Počas rokovaní na Taiwane sa v rámci pracovnej skupiny zavŕšili dohody medzi SAV, FEI STU a taiwanským Výskumným ústavom priemyselných technológií (ITRI).

Spolupráca smeruje k zriadeniu laboratórií, prenosu know-how a spoločným výskumným projektom. Zabezpečí rozvoj technologických kapacít na montáž polovodičov na Slovensku ako zárodok možnej budúcej výroby back-end produktov, produktov elektromobility a výskumu a vývoja v oblasti zložených polovodičov a výkonových modulov. Hodnota projektov sa bude blížiť k 20 mil. eur.

Taiwanské ITRI patrí k svetovým špičkám v oblasti výskumu a vývoja polovodičov. SAV a FEI STU našli s ITRI prierezové témy, ktoré pomôžu podporiť konkurencieschopnosť SR. Obe slovenské inštitúcie sa ešte viac otvoria podnikateľom a nadviažu komerčnú spoluprácu. Podporíme tým aj priemyselný výskum, ktorý si zaslúži väčšiu pozornosť,“ povedal štátny tajomník MH SR Peter Švec.

Slovenská delegácia, ktorej cestu na mieste úspešne organizoval vedúci Slovenského a ekonomického úradu Taipei Bruno Hromý, navštívila Vedecko-technologický park v Hsinchu, Taiwan Semiconductor Research Institute, už spomínaný ITRI, či súkromné spoločnosti GEOSAT Aerospace&Technology, ale aj na Slovensku prítomné Delta Electronic a FOXCONN. Delegácia bola prijatá aj primátorom mesta Kaohsiung.

Taiwan je s Južnou Kóreou a Japonskom v skupine top mimoeurópskych investorov v SR. K najvýznamnejším investorom z Taiwanu patria Foxconn Slovakia v Nitre a Delta Electronics v Dubnici nad Váhom, ktoré sa začali orientovať na elektromobilitu. V Liptovskom Hrádku pôsobí spoločnosť Eltek patriaca do skupiny Delta a v Trenčíne AUO (historicky Au Optronics).

K taiwanským firmám na Slovensku patrí aj Greentech Slovakia, ktorá sa zameriava na recykláciu PET fliaš. Spoločnosti s taiwanským kapitálom, niektoré z nich sa stále viac orientujú aj na výskumno-vývojové aktivity, poskytujú na Slovensku prácu vyše 2 800 kmeňovým zamestnancom a dosahujú ročné tržby vyše 1,3 mld. eur.

Slovensko bude naďalej spolupracovať s Taiwanom na spoločných projektoch, pričom najsilnejšie prieniky existujú v oblasti elektromobility, autonómnych vozidiel a polovodičoch.

 

Tlačový odbor MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk