13. 05. 2016

Slovensko v Bruseli podporilo ochranné opatrenia proti dovozu lacnej čínskej ocele

Situácia ohľadom lacného dovozu ocele do Európy je kritická,“ priblížil štátny tajomník rezortu hospodárstva s tým, že viaceré krajiny vrátane Slovenska sa vyslovili za ďalšie ochranné opatrenia, ako aj ich sprísnenie. „Ide napríklad o rýchlejšie posúdenie toho, či je oceľ dovážaná za nižšie ako výrobné ceny, alebo o možnosť zaviesť vyššie clá.“

V tejto súvislosti Slovensko podporilo aj francúzsko-nemeckú iniciatívu na urýchlenie diskusie o spomínaných opatreniach. „Oceľ vstupuje aj do iných výrobných odvetví dôležitých aj pre Slovensko, ako napríklad automobilový priemysel,“ dodal R. Chovanec.

 

V reakcii na vysoký nárast neférových obchodných praktík vrátane tzv. dumpovaných dovozov Európska komisia vydala v polovici marca oznámenie, ktoré navrhuje viaceré možné riešenia. Z obchodného hľadiska ide napríklad o predbežný dohľad nad dovozom ocele do EÚ, modernizácia nástrojov na ochranu obchodu (TDIs) vrátane obmedzenia uplatňovania princípu nižšieho cla (LDR), rýchlejšie zavádzanie predbežných opatrení a iniciovanie prešetrovaní na základe hrozby ujmy. 

Návrh Komisie je krok správnym smerom,“ konštatoval štátny tajomník MH SR. Ako dodal, „Slovensko má ambíciu, aby paleta ochranných nástrojov bola o čosi širšia“.

 

Rada FAC/Obchod sa venovala aj rokovaniam USA a EÚ o  dohode TTIP, pričom rezonoval aj nedávny únik informácií z negociačných dokumentov. 

Na jednej strane škoda, že sa poškodila dôveryhodnosť  EÚ ako takej. Na strane druhej sa verejnosť dozvedela, že Európska komisia rokuje v mantineloch členských štátov a neobjavilo sa tam nič v neprospech únie,“ zhodnotil R. Chovanec.

Ďalšie kolo americko-európskych rokovaní je naplánované na koniec júla, pričom ambíciou zostáva ukončiť ich do konca tohto roka v kontexte blížiacich sa prezidentských volieb v USA. „Podstatná je však dobre pripravená dohoda a nie je potrebné prijať ju za každú cenu.“ – zdôraznil štátny tajomník.

Negociácie pokrývajú celkovo 25 oblastí. Slovensko sa jednoznačne hlási k tomu, že TTIP nesmie znížiť ochranu spotrebiteľa či viesť k prílevu GMO. Rovnako kladieme dôraz na ochranu poľnohospodárskych subjektov, malých a stredných podnikateľov a energeticky náročného priemyslu. Rokovanie s americkou stranou vedie Európska Komisia, ktorá následne informuje členské štáty.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk