18. 12. 2023

Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru povedie nový generálny riaditeľ

Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru (SIEA) v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR povedie od pondelka 18. decembra 2023 nový generálny riaditeľ. Podpredsedníčka vlády SR a ministerka hospodárstva Denisa Saková poverila vedením SIEA Alexandra Hlatkeho.

Alexander Hlatky prichádza do Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry s bohatými skúsenosťami z Ministerstva zdravotníctva SR, kde pôsobil ako generálny riaditeľ Sekcie európskych programov a projektov a taktiež i ako riaditeľ odboru hodnotenia a posudzovania projektov. Na poste generálneho riaditeľa agentúry nahrádza Stanislava Jurikoviča, ktorý bol poverený vedením agentúry od októbra minulého roku.

 

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk