12. 11. 2019

Smart Cities Workshop už o dva týždne, na podujatie je potrebné prihlásiť sa

Konkurencieschopnosť miest, obcí a podnikateľských subjektov v rámci agendy Smart Cities bude hlavnou témou workshopu, ktorý bude 25. novembra v Bratislave. Na podujatí s názvom Smart Cities Workshop sa stretnú domáci aj zahraniční odborníci z Francúzska, Izraela, Nórska a Veľkej Británie. Podujatie pripravuje rezort hospodárstva spolu s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a ďalšími partnermi. Účasť na workshope je limitovaná a záujemcovia sa môžu prihlásiť prostredníctvom web stránky http://smartcities.fsvucm.sk/ najneskôr do 21. novembra 2019 alebo do naplnenia kapacity. 

„Cieľom podujatia je priniesť exkluzívne know-how pre mestá a podnikateľov ako implementovať agendu Smart Cities,“ zdôraznila generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií MH SR Miriam Letašiová. Verí, že podujatie pomôže na Slovensku pozdvihnúť agendu Smart Cities na novú úroveň. „Chceme touto formou podporiť konkurencieschopnosť podnikateľských subjektov, miest a obcí v rámci témy inteligentných miest,“ podčiarkla M. Letašiová. 

Smart Cities Workshop je celodenné podujatie rozdelené na dopoludňajšiu konferenčnú časť a popoludňajšiu workshopovú časť. Workshop je primárne zameraný na mentoring a koučing a určený je predovšetkým slovenským inovatívnym firmám. Tie budú mať možnosť prekonzultovať svoje projekty s expertmi a riešiť otázky ich rozvoja ich nielen na Slovensku, ale aj v medzinárodnom kontexte.

Workshop je jeden z výsledkov spoločného projektu SR a OECD s názvom „Koncept Smart Cities ako nástroj udržateľného rozvoja slovenských miest“. Na projekte sa okrem MH SR a OECD sa podieľa viacero partnerov. Z hľadiska výskumu v téme Smart Cities sa partnerom rezortu hospodárstva stala Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Všetky dostupné informácie o speakroch a mentoroch podujatia, ako aj o programe sú zverejnené na webovom sídle podujatia http://smartcities.fsvucm.sk/ a na sociálnych sieťach. 

 

Odbor komunikácie MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk