25. 01. 2024

Štát chce pomôcť automobilovému priemyslu

Vo štvrtok 25. januára 2024 za okrúhlym stolom rokoval premiér SR Robert Fico spolu so zástupcami vlády SR s významnými predstaviteľmi automobilového priemyslu, riaditeľmi štyroch veľkých automobilových spoločností pôsobiacich na Slovensku, ako i so zástupcami autobatériového priemyslu, záujmových zväzov či asociácií. Stretnutia sa na základe pozvania podpredsedníčky vlády SR a ministerky hospodárstva Denisy Sakovej zúčastnil i výkonný podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič. Hlavnou témou rokovania bola budúcnosť automobilového priemyslu na Slovensku, ktoré je najväčším výrobcom osobných automobilov na svete v prepočte na obyvateľa. Automobilový priemysel dnes zamestnáva na Slovensku viac ako 260 000 ľudí a je zodpovedný za 42 percent nášho exportu. Ministerstvo hospodárstva SR v krátkej dobe zapracuje podnety od zástupcov automobilového priemyslu do vládnych politík a na prelome februára a marca ich predloží na špeciálne rokovanie vlády, ktoré bude zvolané za účelom riešenia problémov automobilového priemyslu.       

Predstavitelia štátu prítomným zástupcom priemyslu jasne deklarovali svoju ochotu spolupracovať na hľadaní riešení, ktoré pomôžu zachytiť nastupujúce trendy v oblasti „automotive“ a prispôsobiť domáci automobilový priemysel týmto výzvam. 

„Dnes sme diskutovali nielen o tom, kde budeme o mesiac alebo o pol roka, ale aj o krokoch, ktoré musíme spraviť vo veľmi krátkom čase, aby sme boli automobilovou veľmocou aj o tri či päť rokov.. V najbližších týždňoch budem veľmi aktívne koordinovať kroky štátnych inštitúcií tak, aby sme tento významný sektor našej ekonomiky ďalej rozvíjali a udržali zamestnanosť,“ povedala po stretnutí ministerka hospodárstva Denisa Saková.

Medzi hlavné výzvy, na ktoré predstavitelia sektoru „automotive“ upozorňovali  na spoločnom rokovaní, boli vysoko konkurenčné prostredie vyžadujúce si neustále inovácie, nedostatok kvalitnej pracovnej sily, environmentálne výzvy a problémy v oblasti odpadového hospodárstva na Slovensku, ako aj viaceré geopolitické krízy ovplyvňujúce dodávateľské reťazce či nárast nákladov, s ktorými sa automobilky musia vysporiadať. Zástupcovia priemyslu upozorňovali aj na náročnosť viacerých povoľovacích procesov na Slovensku, ktoré sú podľa skúseností z trhu neprimerane dlhé a nezodpovedajú procesom v okolitých krajinách.

Jednou z tém bola aj transformácia automobilového priemyslu smerom k elektromobilite, nakoľko ide o dlhodobú stratégiu EÚ s ohľadom na udržateľnosť a životné prostredie. „Na ministerstve hospodárstva budem pracovať na tom, aby sme splnili naše medzinárodné záväzky v oblasti elektromobility a zároveň to bolo výhodné pre ľudí na Slovensku,“ zdôraznila D. Saková.

 

Tlačový odbor MH SR

 

 

Účastníci okrúhleho stola:        

 

Robert FICO, predseda vlády SR

Denisa SAKOVÁ, podpredsedníčka vlády SR a ministerka hospodárstva

Tomáš TARABA, podpredseda vlády SR a minister životného prostredia

Tomáš DRUCKER, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR

Jozef RÁŽ, minister dopravy SR

Maroš ŠEFČOVIČ, podpredseda Európskej komisie

 

Andrea Straková Fedorková, predsedníčka Slovenskej batériovej aliancie

Patrik Križanský, riaditeľ Slovenskej asociácie pre elektromobilitu

Alexander Matušek, prezident Zväzu automobilového priemyslu SR

Ľubomír Šooš, predseda Slovenskej univerzitnej a priemyselnej edukačnej platformy Európskej batériovej akadémie a dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave

 

Martin Dzama, generálny riaditeľ spoločnosti Stellantis Slovakia

Guillermo Mancholas, prevádzkový riaditeľ a konateľ spoločnosti JLR Nitra

Wolfram Kirchert, predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločnosti Volkswagen Slovakia

Geon Won Shin, prezident spoločnosti KIA Slovakia

Peter Willemsen, COO spoločnosti Gotion Global

Rudolf Sihlovec, CEO spoločnosti Inohub

Miloslav Durec, konateľ spoločnosti Valaliky Industrial Park

Peter Badík, spoluzakladateľ a riadiaci partner spoločnosti Greenway Network

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk