05. 04. 2016

Štátny tajomník Chovanec otvoril sériu podujatí DSM Road Show

Cieľom podujatia, na ktorom sa zúčastnili desiatky firiem, bolo prezentovať jednotný digitálny trh, jeho výhody pre veľké, ako aj malé a stredné podniky, objasniť koncept Smart Industry — Priemysel 4.0 a vysvetliť, aké kroky by mali slovenské firmy zrealizovať v najbližšom období. Ďalej boli predstavené konkrétne príklady slovenských firiem, ktoré už nové technológie implementovali. Súčasťou projektu DSM Road Show je takisto nový webový portál, cez ktorý je možné získavať kontakty a odporúčania pre finančnú podporu podnikov v oblastiach inovácií, rastu výroby, digitalizácie a automatizácie a výroby.

Podnikanie sa v najbližších rokoch dramaticky zmení na všetkých úrovniach, a to v priemysle aj v službách,“ uviedol Chovanec, „pre zachytenie tohto vývoja a získanie konkurenčnej výhody musia byť slovenské firmy pripravené na otvorenie digitálneho trhu v EÚ. Za Ministerstvo hospodárstva im chceme pomôcť a v tomto smere už dnes chystáme stratégie, ktoré podporia digitálny trh a inteligentný priemysel na Slovensku,“ dodal.

Projekt DSM Road Show bude v priebehu apríla pokračovať v ďalších mestách, konkrétne v Žiline, Nitre, Banskej Bystrici, Košiciach a Poprade.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk