30. 11. 2022

Štátny tajomník Peter Švec sa na London Electric Vehicle Show 2022 venoval podpore budovania infraštruktúry nabíjacích staníc

Podpore budovania infraštruktúry nabíjacích staníc ako kľúčovom predpoklade oživenia elektromobility na Slovensku sa vo svojom utorkovom príhovore v úvode konferencie London Electric Vehicle Show 2022 venoval štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Peter Švec. Na podujatí sa zároveň stretol aj so zástupcami niekoľkých inovačných firiem zastupujúcich Slovensko.

Auditóriu účastníkov druhého ročníka tohto elektromobilového podujatia v metropole Veľkej Británie taktiež pripomenul, že Slovensko je svetovým lídrom vo výrobe osobných vozidiel. Na území Slovenskej republiky pritom v roku 2021 výrazne vzrástla evidencia nových elektrických vozidiel v porovnaní s rokom 2020, a to až o 71 % z celkového počtu evidovaných nových vozidiel. Avšak podiel novo-evidovaných elektrických vozidiel predstavuje iba 1,66 % z celkového evidovaného počtu. Ako ďalej Peter Švec uviedol na konferencii: "Predpokladom udržateľnosti odvetvia je podľa neho vytváranie proinovačného prostredia a zásadne väčšia previazanosť praxe priemyslu s odbornými školami a univerzitami."

London Elektric Vehicle Show je svetová konferencia a výstava elektrických vozidiel B2B. Zúčastňujú sa na nej popredný zástupcovia z politického i obchodného prostredia a odborníci z celého sveta. 

 

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk