17. 06. 2016

Štátny tajomník Vojtech Ferencz diskutoval o investíciách a podnikaní v košickom kraji

Aj s ďalšími diskutujúcimi z prostredia finančného a podnikateľského sektora, či samosprávy sa zhodli na tom, že kraj by mal byť atraktívny nielen pre príchod nových investorov a vznik nových firiem, ale ponúkať aj atraktívne prostredie a motiváciu kvalifikovaných zamestnancov, aby z kraja neodchádzali a zostali v ňom pracovať. Vojtech Ferencz hovoril o nástrojoch na podporu podnikania, znižovania regionálnych rozdielov, alebo podpore investícií. Slovensku podľa neho chýbajú aj zásadné strategické materiály, ktoré by ponúkli víziu na niekoľko rokov. Nová vláda však už na nich na základe programového vyhlásenia vlády začína pracovať.

"Vysvetlil som, čo vie štát ponúknuť, či už zahraničnému, ale aj domácemu investorovi. Hlavne som vysvetlil strategické materiály, ktoré chce nové vedenie ministerstva hospodárstva riešiť v krátkom štáte. Ide o hospodársku politiku štátu, prípadne surovinovú politiku štátu, ale aj oblasť pomoci pre malé a stredné podniky," skonštatoval štátny tajomník.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk