08. 09. 2016

Štátny tajomník Vojtech Ferencz na Ekonomickom fóre v Krynici

Všetky krajiny sa zhodli na potrebe detailnej analýzy dosahov nových opatrení na jednotlivých účastníkov trhu. Vyzdvihli tiež mimoriadny význam zachovania bezpečných dodávok elektriny. V tejto súvislosti štátny tajomník Ferencz z pozície Slovenska ako predsedníckej krajiny v Rade EÚ zdôraznil potrebu pripravenosti sietí na integráciu obnoviteľných zdrojov energie nákladovo efektívnym spôsobom, bez deformácií trhu.
Počas pracovného obeda ministri krajín V4 diskutovali o problematike bezpečnosti dodávok plynu. Zamerali sa najmä na aspekty solidarity, regionálnej spolupráce, diverzifikácie zdrojov  a transparentnosti medzivládnych dohôd. V tejto súvislosti štátny tajomník Vojtech Ferencz poukázal na potrebu dobudovať kľúčové komponenty Severojužného koridoru,  obzvlášť slovensko-poľského prepojenia, a na nevyhnutnosť akcelerovať prípravy podkladov pre financovanie zo zdrojov EÚ. Účastníkov rokovania pozval na nadchádzajúce Európske jadrové fórum ENEF, ktoré bude 3.-4. októbra  v Bratislave.
 
OK MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk