12. 09. 2016

Štátny tajomník Vojtech Ferencz na rokovaní CESEC o plynárenských prepojeniach

Skupina CESEC  - Central and South-Eastern European Gas Connectivity (plynárenské prepojenia v oblasti strednej a juhovýchodnej Európy) bola založená s cieľom urýchliť prepojenie trhov zúčastnených krajín a diverzifikáciu dodávok plynu. Na rokovaní účastníci zhodnotili doterajšie výsledky plnenia Memoranda o porozumení a zaoberali sa aj možnosťou rozšíriť aktuálny záber fóra o nové oblasti, ktorými sú elektroenergetika a oblasť energetickej efektívnosti. Štátny tajomník MH SR Vojtech Ferencz okrem iného povedal, že Slovensko víta iniciatívu Európskej komisie, ktorej cieľom je zlepšenie úrovne bezpečnosti dodávok v krajinách regiónu CESEC v čo najkratšom možnom čase. „Memorandum o porozumení a príslušný Akčný plán považujeme za vhodný nástroj na dosiahnutie týchto cieľov. Vítame iniciatívy a kroky zahrnuté do Akčného plánu 2.0, ktoré sú zamerané na zlepšenie obchodného prostredia a posilnenia konkurencie a na identifikáciu negatívnych aspektov taríf vytvorením príslušných pracovných skupín pod vedením DG ENER, ktoré zahŕňajú príslušných stakeholderov,“ dodal.
Na záver rokovania účastníci schválili nový Akčný plán, ktorý nadväzuje na predchádzajúci dokument a zahŕňa aj výsledky analýz, ktoré sa v súvislosti s problematikou urobili.
Odbor komunikácie MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk