14. 06. 2016

Štátny tajomník Vojtech Ferencz rokoval v Číne o posilnení obchodnej spolupráce

Štátny tajomník Vojtech Ferencz na konferencii vyzdvihol dlhodobo priateľské vzťahy medzi našimi krajinami a rastúci vzájomný obchod. Zároveň však konštatoval, že potenciál oboch krajín nie je zďaleka vyčerpaný. V oblasti obchodu by ocenil vyváženejšiu obchodnú výmenu, ktorá je v súčasnosti pre SR vysoko deficitná. „Preto má Slovensko záujem posilniť spoluprácu smerujúcu k nárastu slovenského exportu, ako aj na nových formách spolupráce vrátane investícií,“ povedal Vojtech Ferencz. Súčasne poukázal na veľmi nízku úroveň čínskych investícií v slovenskej ekonomike, ktoré sa podieľajú iba 0,1% na celkom objeme zahraničných investícií v SR. Štátny tajomník potvrdil výrazne rastúci záujem slovenských podnikateľov nielen exportovať na čínsky trh, ale priamo pôsobiť v čínskom ekonomickom priestore. „Perspektívu Slovenska vidím najmä v strojárskom priemysle, v technológiách súvisiacich s ochranou životného prostredia, v potravinárskom priemysle, energetike a zakladaní spoločných podnikov,“ spresnil V. Ferencz.  Na záver rokovania účastníci prijali politickú deklaráciu. Potvrdila záujem zúčastnených krajín naďalej rozvíjať obchodnú a ekonomickú spoluprácu, podporovať ju a vytvárať pre jej rozvoj patričné podmienky.

 

Vojtech Ferencz konkretizoval perspektívy čínsko-slovenskej spolupráce aj v rámci bilaterálnych rokovaní s námestníkom ministra obchodu ČĽR pre medzinárodný obchod Zhongom Shanom. Za vhodnú príležitosť na ďalší rozvoj obchodnej a ekonomickej spolupráce označil medzivládne zmiešané komisie pre ekonomickú a obchodnú spoluprácu (MVK) medzi SR a Čínou aj za účasti podnikateľskej sféry z oboch strán.

 

S akcentom na ďalší rozvoj ekonomickej spolupráce v kontexte vstupu čínskych priamych zahraničných investícií slovenská strana považuje za potrebné, aby čínska strana otvorila na Slovensku pobočku svojej komerčnej banky tak, ako je to v prípade Maďarska, Poľska a ČR. 

Potvrdenie vysokého záujmu slovenských podnikateľov o čínsky trh je aj účasť na Medzinárodnom veľtrhu spotrebného tovaru 16 krajín SVE  ako sprievodnej akcie ministerskej konferencie v Ningbo. Zúčastňuje sa tam viac ako 80 zástupcov slovenských firiem a spoločností. V súčasnosti na Slovensku  podniká 20 čínskych firiem a spoločností, ktoré vytvorili 1600 nových pracovných miest. V tejto súvislosti štátny tajomník MH SR vyzval čínskeho partnera na podporu čínskych investorov pri príchode na Slovensko.

 

Vojtech Ferencz  rokoval aj s predstaviteľmi vlády mesta Nantog v provincii Jiangsu, kde úspešne vyvíja podnikateľské aktivity slovenská spoločnosť Matador Group a.s.. V súčasnosti je v meste Nantong vo výstavbe Čínsko – slovenský priemyselný a ekologický park, v ktorom bude čínsky partner Nantong Tongji Co., Ltd. vyrábať stroje a zariadenia na základe licencií poskytnutých  spoločnosťou Madator Group, a.s.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk