02. 03. 2023

Stretnutie ministra Karla Hirmana so zástupcami Inštitútu pre jadrovú energetiku

V Záhrebe sa vo štvrtok 2. marca 2023 uskutočnilo stretnutie ministra Karla Hirmana za účasti veľvyslanca SR v Chorvátsku Petra Suska so zástupcami Inštitútu pre jadrovú energetiku (Nuclear Energy Institut - NEI), ktorý združuje významné subjekty pôsobiace v oblasti jadrovej energetiky. Inštitút sa zaujímal o energetickú politiku Slovenskej republiky.

Minister Karel Hirman zdôraznil na rokovaní význam jadrovej energetiky v energetickom mixe Slovenska. Tento komponent je dlho podporovaný všetkými vládami SR, ide o dlhodobú energetickú politiku Slovenska. SR aktuálne vyrába viac ako 50 % elektrickej energie z jadrových zdrojov a má skúsenosti vo všetkých fázach jadrovej energetiky - pri výrobe, pri prevádzke, ako aj pri odstavovaní jadrových zariadení.

Inštitút vyjadril vysoký záujem o spoluprácu a dlhodobý intenzívny kontakt so Slovenskou republikou, najmä v oblasti nových technológií na výrobu energie, vrátane SMR, v oblasti diverzifikácie jadrového paliva, vodíkových technológiách a podobne.

 

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk