31. 10. 2023

Stretnutie so zástupcami Volvo Car Slovakia a Valaliky Industrial Park

Podpredsedníčka vlády SR a ministerka hospodárstva Denisa Saková a štátny tajomník Kamil Šaško v utorok 31. októbra 2023 rokovali so zástupcom spoločnosti Volvo Car Slovakia, Bjornom Helldénom a konateľom štátnej spoločnosti Valaliky Industrial Park, ktorá je zodpovedná za výstavbu priemyselného parku pri Košiciach, Miloslavom Durecom. Vzájomne sa zhodli, že podpora investícií je kľúčová pre rozvoj regiónov a musí pokračovať v maximálnom tempe.

Hlavným cieľom stretnutia bolo oboznámenie sa so stavom projektu priemyselného parku Valaliky Industrial Park, ktorý sa zároveň pripravuje na výstavbu nového závodu spoločnosti Volvo Cars na Slovensku. V blízkej budúcnosti je potrebné splniť viaceré dôležité míľniky, o ktorých zástupcovia Volvo Car Slovakia a Valaliky Industrial Park informovali na stretnutí. „Urobíme všetky potrebné kroky na to, aby štát dodržal svoju časť dohody a ľudia v regióne čo najskôr pocítili príchod tohto veľkého investora,“ povedala po rokovaní D. Saková.

Tento závod ako prvý - a zatiaľ jediný z rodiny Volvo - bude vyrábať výlučne elektromobily. Okrem toho príchod novej investície na východ Slovenska prinesie výrazné zvýšenie životnej úrovne pre obyvateľov v regióne.

A prečo je nový priemyselný park vo Valalikoch a zároveň nový investor Volvo Car Slovakia dôležitý? 

·         Spoločnosť plánuje zamestnať v novom závode na Slovensku minimálne 4 500 ľudí a s výrobou začnú už ku koncu roku 2026. Investícia však prinesie spolu so subdodávateľmi niekoľko ďalších tisíc nepriamych pracovných miest. Posilní teda región s dlhodobo nízkou zamestnanosťou a prispeje k zníženiu regionálnych rozdielov.

·         Plánované vybudovanie a zlepšenie verejnej infraštruktúry zasiahne 10 katastrálnych území, okolitých obcí a významným spôsobom posilní okrem inžinierskych sietí aj kapacity komunikácií všetkých tried, vrátane diaľničného napojenia, aj cyklistických chodníkov.

·        V rámci stavby ciest sa vybudujú štvorpruhové úseky v celkovej dĺžke 5 980 m, dvojpruhové úseky v dĺžke 9 795 m, cyklochodníky v dĺžke 10 665 m, zrekonštruujú sa úseky ciest v dĺžke 8 510 m, vybuduje sa 14 okružných križovatiek, jedna styková križovatka, 2 cestné mosty, 1 železničný most a 3 cyklomosty.

 

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk