12. 10. 2018

Súťaž na architektonický návrh slovenského pavilónu na Expo 2020 Dubaj

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo verejnú súťaž na architektonický návrh pavilónu, v ktorom bude oficiálna expozícia Slovenska na Svetovej výstave Expo 2020 Dubaj. Tá bude od 20. októbra 2020 do 10. apríla 2021 v Dubaji v Spojených arabských emirátoch a organizátori predpokladajú, že priláka 25 miliónov návštevníkov. Záujemcovia môžu návrhy na podobu pavilónu predkladať do 14. novembra 2018.

Návrh musí byť v súlade s hlavnou myšlienkou výstavy "Spájanie myšlienok, vytváranie budúcnosti" a aj s podtémou určenou pre Slovenskú republiku "Mobilita". Slovenský národný pavilón bude na ploche 1 550 m2. „Národná expozícia by mala byť obrazom toho najlepšieho čo naša krajina ponúka. Máme ambíciu predstaviť Slovensko ako atraktívnu modernú krajinu dobrých nápadov, ktorá môže ťažiť nielen z tradícií, ale ponúka stále viac kreatívnych myšlienok, inovatívnych vynálezov, kvalitných ľudí a produktov, ktoré sa dokážu presadiť v modernom globálnom svete," uviedol generálny komisár slovenskej expozícia Vladimír Rak. Súťažné podmienky a podrobné informácie sú dostupné na webe MH SR https://www.mhsr.sk/ministerstvo/expo-dubaj-2020-1/verejne-obstaravanie). Oznámenie o súťaži je zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/417421, ako aj v Úradnom vestníku EÚ https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:439833-2018:TEXT:EN:HTML&src=0.

Prihlásené návrhy bude hodnotiť päťčlenná odborná porota, predsedom je architekt Peter Moravčík. Tri najlepšie návrhy získajú finančnú odmenu. Pre víťaza je určená suma 17 000 eur, za 2. miesto dostane autor, resp. autori návrhu 10 000 eur a za 3. miesto 7 000 eur bez DPH. Autor víťazného projektu bude mať 70 dní na dodanie všetkých projektových služieb a inžinieringu (t. j. spracovanie realizačného projektu, vrátane vypracovania výkazu výmer, zabezpečenie príslušných povolení, poskytovanie služieb autorského dozoru počas výstavby). Záujemcovia môžu predkladať súťažné návrhy do 14. 11. 2018 do 10:00. Predpokladaná hodnota zákazky na poskytnutie týchto služieb je 140 000 eur s DPH. Víťazné návrhy by mali byť zverejnené v polovici decembra.

Expo je medzinárodná výstava priemyslu a kultúry jednotlivých krajín, jej história siaha do  polovice 19. storočia. Našu účasť na tejto výstave, ktorá  bude prvou svetovou výstavou v arabskom svete, schválila vláda v máji. Organizátori výstavy v Dubaji očakávajú 25 miliónov návštevníkov,  z nich asi 70 % bude zahraničných. Účasť už potvrdilo 170 krajín. Predchádzajúca svetová výstava sa konala v Miláne a Slovensko sa na nej zúčastnilo. Minulý rok sa Slovensko úspešne prezentovalo na tzv. malom EXPE v kazašskej Astane.

 

Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk