04. 12. 2018

Svetový obchod naďalej rastie, Slovensko podporuje jeho liberalizáciu. Sú tu však aj riziká

O vývoji svetového obchodu a jeho potenciálnych rizikách diskutovali odborníci v  Bratislave na seminári, ktorý zorganizovala Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK). Podujatia sa zúčastnili desiatky predstaviteľov podnikateľskej sféry či akademickej obce. Štátny tajomník MH SR Rastislav Chovanec vyzdvihol význam zahraničného obchodu pre slovenskú ekonomiku a zdôraznil potrebu jeho ďalšej liberalizácie.

Hlavnou témou odborného seminára boli riziká vývoja svetového obchodu. V diskusii mala zastúpenie aj Svetová obchodná organizácia, a to v osobe námestníka generálneho riaditeľa Svetovej obchodnej organizácie (WTO) Karla Braunera. Táto medzinárodná organizácia sa zaoberá pravidlami obchodu medzi členskými krajinami za účelom odstraňovania tarifných a netarifných prekážok v obchode. Zároveň vytvára pravidlá pre medzinárodný obchod a rieši spory medzi jednotlivými členskými štátmi. Za 20 rokov existencie WTO sa celkový objem obchodu s tovarom zvýšil takmer štvornásobne a zároveň sa znížili dovozné clá členských krajín WTO v priemere o 15 %. Viac ako polovica svetového obchodu sa dnes uskutočňuje bezcolne. V dôsledku rozsiahleho zníženia ciel, subvencií a domácich podpôr sa podstatne zlepšil prístup na svetové trhy s priemyselnými a poľnohospodárskymi výrobkami. Tieto benefity využíva aj Slovensko ako člen WTO. Štátny tajomník MH SR Rastislav Chovanec vyzdvihol význam zahraničného obchodu pre slovenskú ekonomiku. Slovensko patrí v rámci EÚ medzi podporovateľov liberalizácie svetového obchodu. „Zahraničný obchod má výrazný podiel na raste a tvorbe našej ekonomiky  - podiel exportu na HDP prekračuje 90 %. Patríme medzi najviac otvorené ekonomiky na svete a sme silní aj v exportnej výkonnosti. Preto presadzovanie väčšej liberalizácie medzinárodného obchodu, pokračovanie v odstraňovaní tarifných a netarifných prekážok a vytváraní stabilného a predvídateľného multilaterálneho systému pravidiel pre obchod má veľký význam pre uplatnenie exportných záujmov SR," uviedol R. Chovanec.  

Námestník generálneho riaditeľa WTO Karl Brauner informoval o aktuálnych výzvach, ktorým čelí multilaterálny obchodný systém – rastúci protekcionizmus v obchodných vzťahoch, reforma WTO či ohrozenie systému urovnávania sporov. Pripomenul tiež význam WTO pre globálny obchodný systém a jej úlohu pri odstraňovaní chudoby vo svete a podpore hospodárskeho rastu. Zároveň však treba vnímať aj súčasné riziká. „Ide najmä o potrebu reformovania WTO, eskalujúce transatlantické vzťahy a narastajúce protekcionistické opatrenia vo svetovom obchode," upresnil štátny tajomník R. Chovanec. Objem obchodnej výmeny vzrástol v roku 2017 o 4,7 %, pričom od roku 2011 je to vôbec prvýkrát, keď rast prevýšil 3,0 %. Taktiež vzrástol aj svetový rast HDP na 3 %, v porovnaní s 2,3 % v roku 2016.

 

Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk