29. 04. 2019

Téma SMART CITIES rezonovala aj na technologickom festivale IXPO v Bratislave

Najväčší technologický festival na Slovensku IXPO 2019 poskytol priestor aj na prezentáciu agendy inteligentných miest. Vystúpila na ňom generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií na Ministerstve hospodárstva SR Miriam Letašiová.

SMART SLOVENSKO môže vzniknúť za predpokladu šírenia agendy Smart Cities v jednotlivých regiónoch Slovenska a pri vysokom nasadení pri implementácii smart riešení do života občanov. Inteligentné mestá sú agendou, v ktorej rezort hospodárstva spája otázky inovácií a moderného prístupu k riadeniu miest a obcí. Hlavným cieľom je podpora spájania miest a obcí so startupovou komunitou a malými a strednými podnikateľmi. „IXPO 2019 bolo skvelou pôdou pre identifikáciu talentov. Našim cieľom na tomto podujatí bolo definovať rolu MH SR pred širokou verejnosťou a podnietiť inovátorov k priamemu kontaktu s rezortom hospodárstva, ktorý nesie kľúčové kompetencie v tejto téme," zdôraznila Miriam Letašiová.

Pre presadenie agendy Smart Cities je potrebná komunikácia nielen na národnej úrovni ale aj v regiónoch. „Našou ambíciou je pripraviť a následne realizovať koncept Smart Cities Roadshow, kde chceme v spolupráci s asociáciami podnikateľov, miest a obcí, akademického sektora a predovšetkým podnikateľov pracovať na prepojení talentovaných a inteligentných ľudí s požiadavkami občanov v mestách na Slovensku," dodala. Rezort hospodárstva chce podľa Letašiovej podporiť čo najväčšie množstvo pilotných projektov v oblasti Smart Cities na Slovensku a prostredníctvom implementácií inovatívnych riešení budovať Smart Slovensko, ekonomiku s vysokou konkurencieschopnosťou v téme inteligentných miest a potenciálom pre export už aplikovaných inovácií aj mimo Slovenska. „Cieľom nášho snaženia je zvyšovať prostredníctvom agendy Smart Cities kvalitu života občanov naprieč celou škálou tém tejto agendy, od statickej a dynamickej dopravy, cez informatizáciu v širokom zmysle slova až po projekty bezpečnosti občanov, či zefektívnenia zdravotnej starostlivosti. Pracujeme na aktivizácií talentov a chceme byť v tejto téme najotvorenejším ministerstvom na Slovensku," konštatovala M. Letašiová.

 

Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk