14. 07. 2023

Tretie zasadnutie Zmiešanej komisie pre hospodársku spoluprácu medzi MH SR a MH Severného Macedónska v Skopje

Spolupráca a výmena skúsenosti z oblasti investícií, energetiky, obchodu, priemyslu, pôdohospodárstva, cestovného ruchu, ale aj dopravy a životného prostredia boli témami v poradí tretej Zmiešanej komisie pre hospodársku spoluprácu medzi Ministerstvom hospodárstva (MH) SR a Ministerstvom hospodárstva Severného Macedónska (MK), ktoré sa konalo v Skopje v dňoch 12. – 13. júla 2023. Rokovaniam predsedal za slovenskú stranu štátny tajomník MH SR Peter Švec. Za Severné Macedónsko viedol rokovania Zmiešanej komisie námestník rezortu hospodárstva Zoran Manevski. Zasadnutie prebehlo formou rokovaní viacerých expertných pracovných skupín a zavŕšilo ho plenárne zasadnutie s účasťou štátnych tajomníkov, aj za účasti Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO). Na záver bol prijatý spoločný protokol so závermi zasadnutia. 

Zasadnutie Zmiešanej komisie otvorili 12. júla 2023 expertné rokovania v štyroch tematických okruhoch, a to spolupráca v oblasti obchodu, investícií, cestovného ruchu a ďalších oblastiach spoločného záujmu, oblasť energetiky, oblasť priemyslu, oblasť poľnohospodárstva. Na druhý deň 13. júla 2023 Zmiešaná komisia vyvrcholila plenárnym rokovaním za účasti štátnych tajomníkov rezortov hospodárstva Slovenska a Severného Macedónska, na ktorom štátny tajomník Peter Švec ocenil výnimočne priateľské vzťahy medzi SR a MK, potvrdením čoho bolo i otvorenie Veľvyslanectva Severného Macedónska v Slovenskej republike.

Podľa slov štátneho tajomníka MH SR dané môže výraznou mierou pomôcť k prehĺbeniu a zintenzívneniu bilaterálnej spolupráce v rôznych oblastiach nášho spoločného záujmu, najmä však v oblasti hospodárskej spolupráce, v kultúre a vzdelávaní. Peter Švec taktiež poukázal na potenciál Severného Macedónska, ktorý je pre slovenské spoločnosti mimoriadne zaujímavý, najmä pokiaľ ide o energetiku, oblasť odpadového hospodárstva, budovania komunálnej infraštruktúry, potravinárstva či technologickej a inovačnej spolupráce. V neposlednom rade vyzdvihol postavenie Severného Macedónska ako významného partnera pre SR v regióne Západného Balkánu, ktorému je SR pripravená pomáhať prostredníctvom odovzdávania svojich skúseností z prístupového procesu do Európskej únie (EÚ).

Zasadnutie Zmiešanej komisie v Severnom Macedónsku nadviazalo na oficiálnu návštevu prezidentky SR Zuzany Čaputovej v krajine v septembri 2022, ktorú sprevádzali i zástupcovia podnikateľskej sféry a zástupcovia z oblasti vedy a výskumu a tiež mimovládneho sektora. V máji tohto roku pricestoval na Slovensko zase predseda vlády Severomacedónskej republiky Dimitar Kovačevski. 

 

 

Tlačový odbor

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk