03. 09. 2020

Úrad pre normalizáciu a metrológiu už pracuje na novom zákone o metrológii

Nový zákon o metrológii či skrátenie času prekladu noriem sú ciele nového vedenia Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) SR. Informovala o tom jeho predsedníčka Katarína Surmíková Tatranská spolu s ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom.  Na novej legislatíve už úrad pracuje. Podnikateľom by mala priniesť menej administratívy i byrokracie. Zároveň by sa mal znížiť počet určených meradiel a zjednodušiť prístup k overovaniu meradiel. 

V oblasti pokút chceme urobiť nejaké pozitívne kroky. Keď niekto bude mať priestupok, ktorý nebude veľmi závažný, rýchlo ho bude vedieť odstrániť a bude vedieť rýchlo zaplatiť pokutu, tak tie pokuty budú výrazne znižované," priblížila ďalšie možné novinky v zákone Surmíková Tatranská. Čo sa týka prekladu noriem, aktuálne sa na úrade prekladajú v rozmedzí jeden až jeden a pol roka a úrad ich ročne prekladá asi 150. Ambíciou je čas prekladu skrátiť na 8 až 12 mesiacov. Predsedníčka tiež upozornila, že ÚNMS sa podieľa na kontrole certifikátov pri nákupoch ochranných prostriedkov (najmä ochranných rúšok) pre Správu štátnych hmotných rezerv SR. Zistili sme, že až 90 % predložených certifikátov bolo nesprávnych, takže sa podarilo predísť zlému nákupu takýchto ochranných prostriedkov," poznamenala Surmíková Tatranská.

Za najvážnejšie problémy úradu označila stav Slovenského metrologického ústavu, technickej normalizácie či zastarané informačné technológie ÚNMS. „Je to pre nás pomerne veľký problém. Vzhľadom k tomu, že sme technický úrad, je veľmi ťažké niesť to, že máme technický pravek na úrade. Naše počítače majú priemerne asi 8 rokov. Softvéry, pomocou ktorých sa sťahujú normy z európskych organizácií, majú asi 20 rokov. Distribučná aplikácia pre nákup noriem má približne 15 rokov. To je stav, ktorý spôsobuje padanie aplikácií. Nie sme kompatibilní s aktuálnymi požiadavkami nových softvérov. Táto oblasť je pre mňa preto do budúcnosti veľká výzva, toto budeme riešiť," uzavrela Surmíková Tatranská.

 

SITA, TASR, Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk