31. 05. 2024

Už len posledný mesiac - samosprávy môžu požiadať o príspevok na vybudovanie nabíjacích bodov pre elektromobily do konca júna

Územné samosprávy a všetky nimi zriadené organizácie na území Slovenska môžu požiadať o získanie podpory na vybudovanie nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá vo svojom regióne, a to až v plnej výške. Urobiť tak môžu už len posledný mesiac - do 30. júna 2024, prostredníctvom výzvy zverejnenej Ministerstvom hospodárstva (MH) SR v rámci Komponentu 3: Udržateľná doprava z Plánu obnovy a odolnosti SR.

„Ministerstvo hospodárstva chce mestám a obciam pomôcť s rozvojom elektromobility formou kvalitnej nabíjacej infraštruktúry. A práve na to máme určené finančné prostriedky z európskych zdrojov, ktoré dokážu plne pokryť vybudovanie nabíjacích bodov. Preto odporúčam zástupcom samospráv, aby využili možnosť zmodernizovať svoje mesto, či obec a zvýšili aj takýmto spôsobom dostupnosť služieb pre občanov. Ministerstvo hospodárstva SR im bude plne nápomocné,“ uviedla podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR, Denisa Saková.

Samosprávy môžu získať podporu až vo výške 3 000 eur bez DPH na zriadenie jedného AC nabíjacieho bodu (11 KW) alebo až 29 000 eur bez DPH na zriadenie jedného DC nabíjacieho bodu (tzv. rýchlonabíjačiek) s výkonom nad 50 kW. Poskytnuté finančné prostriedky pokrývajú oprávnené náklady pri výstavbe v plnej výške, poskytované sú bez spoluúčasti formou zálohových platieb. Celková alokovaná čiastka výzvy je pritom vo výške viac ako 10,2 mil. eur.

O tieto finančné prostriedky na vybudovanie verejne prístupnej nabíjacej infraštruktúry popri cestných infraštruktúrach najmä v mestách a obciach môžu požiadať obce a mestá nad 7 000 obyvateľov, teda i okresné mestá, či vyššie územné celky (VÚC) a všetky nimi zriadené organizácie. Ministerstvo hospodárstva SR odporúča komplexné podania žiadosti za jeden oprávnený subjekt – t. j. práve obec, mesto, či VÚC. O podporu však môžu požiadať samostatne napríklad i rôzne úrady, školské či zdravotnícke zariadenia, a to v prípade, že sú v zmysle podmienok výzvy zriadené obcou, mestom, alebo vyšším územným celkom.

Všetky potrebné informácie k výzve nájdu záujemcovia na webovom sídle MH SR: Výzva na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektomobily pre samosprávy, ako i na webovej stránke: Plán obnovy a odolnosti SR.

 

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk