07. 09. 2017

V Banskej Štiavnici sa začínajú celoštátne oslavy Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov

Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR, Odborový zväz pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu SR, Slovenská banská komora spolu s mestom Banská Štiavnica pripravili aj tento rok celoštátne oslavy Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov. Minister hospodárstva Peter Žiga pri tejto príležitosti ocení zamestnancov za prínos pre tieto odvetvia.

Banícke slávnosti v Banskej Štiavnici otvorí už dnes večer tradičný „Slávnostný šachtág“ pre pozvaných hostí v Kultúrnom centre mesta.

V rámci osláv bude v piatok 8. septembra slávnostné zhromaždenie ku Dňu baníkov, geológov, hutníkov a  naftárov za účasti zástupcov štátnej správy, podnikateľských subjektov, profesijných a odborových zväzov, stavovských a spoločenských organizácií. Na zhromaždení vystúpi s príhovorom aj minister hospodárstva Slovenskej republiky Peter Žiga a 31 zamestnancov baníctva, naftového priemyslu, hutníctva a ťažobného priemyslu ocení čestnými odznakmi ministra hospodárstva Slovenskej republiky za ich prínos pre spomínané odvetvia.

„Baníctvo tvorí neoddeliteľnú súčasť historického, ekonomického i kultúrneho dedičstva Slovenska. Nič na tom nezmení ani fakt, že doba sa mení a baníctvo je dnes pomaly na ústupe. Stále v ňom pracuje množstvo ľudí, ktorí si za svoju prácu a výnimočný prístup k nej zaslúžia ocenenie,“ povedal minister Peter Žiga.

Celoštátne oslavy Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov vyvrcholia v piatok večer o 19. hodine výnimočným a jedinečným historickým „Salamandrovým sprievodom“.

 

Odbor komunikácie MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk