20. 05. 2021

V Bruseli sa diskutovalo o revízii obchodnej politiky EÚ

Revízia obchodnej politiky Európskej únie (EÚ) bola hlavnou témou zasadnutia Rady ministrov zodpovedných za zahraničný obchod (FAC/Trade), ktoré sa uskutočnilo v Bruseli. Slovenskú delegáciu viedol štátny tajomník ministerstva hospodárstva Ján Oravec.  

Ján Oravec vo svojom vystúpení zdôraznil potrebu jednotného stanoviska Rady ministrov obchodu ku kľúčovým aspektom novej obchodnej stratégie EÚ, vrátane dôležitosti otvorenosti obchodu a ekonomiky, reformy Svetovej obchodnej organizácie (WTO) či aktívnejšieho presadzovania našich záujmov. Účastníci stretnutia prediskutovali tiež dôležitú otázku reformy a aktuálny stav prípravy 12. ministerskej konferencie WTO, ktorá je plánovaná v závere tohto roka. Tieto témy boli aj predmetom pracovného obeda s generálnou riaditeľkou WTO Ngozi Okonjo-Iweala. 

V kontexte zlepšujúcich sa vzťahov s USA sa ministri zaoberali aj otázkami o vzájomnom obchode. Ďalšie možnosti zlepšenia obchodných vzťahov medzi EÚ a USA a riešenie existujúcich bilaterálnych problémov boli predmetom virtuálneho rokovania so splnomocnenkyňou USA pre obchod Katherine Tai. Štátny tajomník J. Oravec vyjadril presvedčenie, že USA v relatívne krátkom čase pristúpia k odstráneniu dodatočných ciel na dovoz ocele a hliníka. Výkonný podpredseda Valdis Dombrovskis informoval aj o vývoji prebiehajúceho revízneho prešetrovania na prípadné predĺženie ochranného opatrenia EÚ na dovoz ocele.

 

Tlačový odbor MH SR

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk