16. 10. 2018

V. Ferencz: Máme záujem o výrobu batérii do elektomobilov na Slovensku

V Bruseli zasadala Európska aliancia pre batérie, ktorá bilancovala rok od svojho vzniku. Slovensko zastupoval štátny tajomník ministerstva hospodárstva Vojtech Ferencz. Ten okrem iného partnerov informoval o vzniku Slovenskej aliancie pre batérie, ktorá podľa neho potvrdzuje strategický záujem Slovenska o toto odvetvia priemyslu.

Slovensko má záujem podporovať výskum, vývoj a konkurencieschopnú a udržateľnú priemyselnú výrobu batérii. Na zasadnutí Európskej aliancie pre batérie v Bruseli, ktorej členovia sa zišli pri príležitosti jej ročného fungovania, to prezentoval štátny tajomník ministerstva hospodárstva Vojtech Ferencz. Konkrétne opatrenia v tomto smere bude obsahovať Akčný plán rozvoja elektromobility, na ktorom rezort hospodárstva v súčasnosti finišuje. V. Ferencz informoval partnerov v Bruseli o vzniku Slovenskej aliancie pre batérie. Založenie aliancie podľa neho potvrdzuje strategický záujem Slovenska o toto odvetvie priemyslu. „Jedným z najvýraznejších trendov a smerovaní v oblasti dopravy a mobility v Európe, a tiež v SR, je stále rastúci záujem o elektromobilitu. Preto máme prirodzený záujem, aby sme elektrické komponenty na výrobu týchto áut nedovážali zo zahraničia, ale boli schopní si ich vyrobiť na Slovensku," zdôraznil štátny tajomník.

Európska Aliancia pre batérie vznikla pred rokom a jej cieľom je urýchliť vytvorenie konkurencieschopného dodávateľského reťazca pre výrobu batérií v Európe. Jej vznik inicioval podpredseda EK pre energetickú úniu Maroš Šefčovič. Aliancia združuje zástupcov z EK, Európskej investičnej banky, kľúčových aktérov v oblasti inovácii, priemyslu a zástupcov členských krajín. Členovia aliancie vyzdvihli na rokovaní v Bruseli dôležitosť témy výroby batérií a ocenili pokrok v tejto oblasti za posledný rok - bol prijatý strategický akčný plán, vznikli prvé pilotné projekty a vyhlásené boli ďalšie výzvy na podporu projektov z tejto oblasti. M. Šefčovič v tejto súvislosti uviedol, že EÚ sa v súčasnosti snaží vybudovať celý reťazec s trvalo udržateľnou výrobou batérií, pričom sa to snaží robiť "rýchlosťou svetla". Odhadovaný trh batérií v EÚ bude mať v roku 2025 hodnotu približne 250 mld. eur ročne, čo predstavuje veľmi veľkú obchodnú príležitosť pre európske firmy.

 

Odbor komunikácie MH SR, TASR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk