11. 10. 2018

V. Ferencz v Bruseli o transformácii hornej Nitry

Predstavitelia členských krajín EÚ hovorili s eurokomisármi M. Šefčovičom a C. Cretu o tom, ako postupuje príprava transformácie vybraných uhoľných regiónoch v rámci EÚ, vrátane hornej Nitry. Slovensko si už stanovilo priority Akčného plánu transformácie regiónu horná Nitra, teraz sa pracuje na samotnom materiáli. Pre Slovensko je neprípustné, aby ľudia na hornej Nitre po útlme baníctva nemali perspektívu, zdôraznil štátny tajomník V. Ferencz.

O tom, ako pokračuje príprava na transformáciu vybraných uhoľných regiónoch v rámci EÚ, vrátane hornej Nitry, hovorili v Bruseli účastníci konferencii Európska únia v pohybe – kohézna politika pre podporu regiónov  v transformácii.  Slovensko na podujatí zastupoval štátny tajomník ministerstva hospodárstva Vojtech Ferencz, zúčastnili sa jej aj viceprezident pre energetickú úniu Maroš Šefčovič a komisárka pre regionálny rozvoj Corina Cretu. Horná Nitra patrí medzi územia, ktorých sa týka pilotný projekt Európskej komisie Platforma pre uhoľné regióny v procese transformácie.

Štátny tajomník V. Ferencz partnerov informoval, že „v spolupráci so zástupcami samosprávy, štátnej správy, expertmi z EÚ ako aj odborníkmi z mimovládneho sektora, boli stanovené priority Akčného plánu transformácie regiónu horná Nitra". Sú nimi tvorba udržateľných pracovných príležitostí, dostupnosť, rozvoj a stabilizácia kvalifikovanej pracovnej sily, sanácia environmentálnych záťaží, ako aj riešenie zdravotných dopadov ťažby uhlia. Jednotlivými prioritami sa zaoberajú expertné pracovné skupiny a na základe ich práce vznikne samotný návrh Akčného plánu, ktorý bude predložený na schválenie vláde. „Ešte predtým ale bude predstavený verejnosti, ktorá ho bude môcť pripomienkovať,“ dodal V. Ferencz. Štátny tajomník rezortu hospodárstva zdôraznil, že „pre Slovensko je neprípustné, aby ľudia na hornej Nitry  po útlme baníctva nemali perspektívu a verí, že pilotný projekt pomôže nájsť riešenia."

V 41 regiónoch 12 členských štátov sa aktívne ťaží uhlie a v tomto odvetví je priamo zamestnaných približne 185 000 občanov. Posledných pár desaťročí však produkcia a spotreba uhlia v EÚ klesá. Očakáva sa, že pre zatváranie uhoľných baní a záväzok viacerých členských štátov, že postupne prestanú využívať uhlie na výrobu elektrickej energie, sa tento trend zrýchli. Platforma pre uhoľné regióny v procese premeny je určená na pomoc členským štátom a regiónom čeliť výzve udržať rast a zamestnanosť v týchto dotknutých komunitách. Komisia je pripravená vyčleniť zo štrukturálnych fondov 70 miliárd eur (do roku 2020) pre pomoc regiónom, ktoré sa vzdávajú ťažby uhlia.Potrebujeme dobré projekty, kvalitnú spoluprácu s miestnou samosprávou a ústrednými vládami. Teraz diskutujeme o tom, ako to čo najlepšie nastaviť," uviedol podpredseda EK Šefčovič.

Oblasť transformácie regiónu hornej Nitry na Slovensku zastrešuje Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

 

SITA, TASR, Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk