15. 01. 2020
ilustračný obrázok investovania do inovácií

V najmenej rozvinutých okresoch vzniknú stovky nových pracovných miest

Päť firiem preinvestuje na Slovensku 47 miliónov eur a vytvorí 450 nových pracovných miest. Štát im poskytne investičnú pomoc. Na návrh ministerstva hospodárstva o tom rozhodla vláda. „Štyri z investícií smerujú do najmenej rozvinutých okresov. Jeden zámer prináša inovatívne know-how v oblasti informačných technológií, čo je v súlade so snahou podporovať rast inovatívnych investícií a pridanej hodnoty,“ vysvetlil minister hospodárstva Peter Žiga. 

Nemecká spoločnosť KAMAX Fasteners s.r.o. plánuje v Bardejove vybudovať závod na výrobu spojovacích dielov. Finálnym výrobkom budú vysokopevnostné skrutky, vrátane skrutiek extrémne vysokej pevnostnej triedy. Ide o výrobky, ktoré vyžadujú precízne a mimoriadne kvalitné spracovanie, najmä s ohľadom na ich špeciálnu aplikáciu v automobilovom priemysle. Výroba počíta s využívaním high-tech technológií s prvkami automatizácie, robotizácie a umelej inteligencie. „Táto investícia smeruje do najmenej rozvinutého okresu Bardejov, kde vytvorí minimálne 99 nových pracovných miest,“ upresnil šéf rezortu hospodárstva. Oprávnené náklady dosiahnu 25,2 mil. eur. Investor akceptoval ponuku investičnej pomoci vo výške 5 mil. eur, z čoho 2 mil. eur bude predstavovať dotácia na obstaraný majetok a 3 mil. eur je daňová úľava. 

Do Bardejovského okresu smeruje aj investícia spoločnosti V + S Welding, s.r.o. V obci Tarnov plánujú vybudovať novú prevádzku na produkciu strojárenských výrobkov, a to predovšetkým v oblasti poľnohospodárskych komponentov, oceľových konštrukcií a bankomatových skríň rôznych bezpečnostných tried. Žiadateľ sa zaviazal preinvestovať takmer 4,7 mil. eur a vytvoriť minimálne 40 nových pracovných miest. Vláda schválila investičnú pomoc pre túto spoločnosť vo výške 1,1 mil. eur, z toho je 300-tisíc eur vo forme dotácie na obstaraný majetok a zvyšok si budú uplatňovať vo forme úľavy na dani z príjmov. 

Ďalší zámer smeruje do oblasti výroby sladu. Spoločnosť SLADOVŇA, a.s. Michalovce plánuje v Michalovciach rozšíriť produkciu sladu, čo jej umožní efektívne reagovať na rast príležitostí na trhu. Produkujú svetlý slad plzenského typu špičkovej kvality. Viac ako 90 % ich produkcie je určenej na export. Investícia vo výške 7,7 mil. eur smeruje do najmenej rozvinutého okresu, kde by mala podporiť vznik piatich nových pracovných miest. Minister dodal, že vďaka tejto investícii „sa nepriamo podporia pracovné miesta v poľnohospodárstve, keďže zabezpečí až 50 %-tný nárast produkcie sladu tejto spoločnosti.“ Michalovská sladovňa pritom spolupracuje predovšetkým s poľnohospodármi z východného Slovenska. Spoločnosť získala pomocou vo výške 550-tisíc eur vo forme úľavy na dani z príjmov. 

Vláda podporila aj plán rozvoja spoločnosti Oerlikon Balzers Coating Slovakia s. r. o. v okrese Košice - okolie. Aj tento okres patrí medzi najmenej rozvinuté. Investičný zámer sa týka rozšírenia závodu na povrchovú úpravu piestových čapov a komponentov dieselových vstrekovacích systémov. Skupina Oerlikon je významným globálnym technologickým hráčom a v oblasti povrchovej úpravy kovov dosahuje v EHP až 45 % trhový podiel. Investícia spoločnosti presiahne 9 mil. eur a vytvorí 110 nových pracovných miest. Schválená investičná pomoc je vo výške 3,2 mil. eur pričom 200-tisíc eur tvorí dotácia na obstaraný majetok a zvyšok pomoci bude vo forme úľavy na dani z príjmov.

Posledná podporená investícia smeruje do Košíc a týka sa zriadenia centra podnikových služieb spoločnosti Visma Labs, s.r.o. Nórska skupina VISMA patrí k popredným hráčom v oblasti IT, pričom v  cloudových riešeniach sa zaraďuje medzi európskych lídrov. „Na Slovensku sa bude táto spoločnosť zameriavať predovšetkým na cloudové a mobilné technológie, automatizáciu a umelú inteligenci. Ide teda o investíciu s pridanou hodnotou, o ktoré máme záujem“ uviedol minister. Súčasťou služieb budú aj riešenia v oblasti užívateľského rozhrania a technologickej bezpečnosti. Investor sa zaviazal vytvoriť minimálne 196 nových pracovných miest. Oprávnené investičné náklady sú 466 tis. eur. Tejto spoločnosti vláda odsúhlasila pomoc vo výške 3,8 mil. eur. V tomto prípade získali ako investičnú pomoc príspevok na nové pracovné miesta vo výške 3,1 mil. eur a zvyšok bude tvoriť úľava na dani z príjmov. 

 

Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk