24. 03. 2022

V Paríži sa uskutočnilo ministerské zasadnutie Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA)

V dňoch 23. - 24. marca 2022 sa uskutočnilo ministerské zasadnutie Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA), ktorého ústrednou témou bol „Rok implementácie: urýchlenie globálnych opatrení v oblasti čistej energie a energetickej bezpečnosti“. Ministerskému zasadnutiu predsedala americká ministerka pre energetiku Jennifer Granholm, spolu s tromi podpredsedami Angusom Taylorom (austrálsky minister energetiky a znižovania emisií), Tinne Van der Straeten (belgická ministerka energetiky) a Danom Jorgensenom (dánsky minister pre klimatické zmeny a energetiku). Ministerskej rady sa zúčastnili vládni predstavitelia zo 46 krajín zahŕňajúcich členov IEA, asociačné, prístupové a partnerské krajiny a 29 vysokých zástupcov z energetických spoločností a priemyslu. Slovenskú delegáciu viedol štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek.

Ministerská rada IEA zasadla vo veľmi turbulentných časoch, kedy štáty čelia energetickej kríze, ktorá je ešte viac umocnená rusko-ukrajinským konfliktom vyvolávajúci aj humanitárnu krízu. Aj napriek týmto negatívnym udalostiam krajiny zdôraznili akceleráciu prechodu na čistú energiu, potrebu konať už dnes, zvýšiť investovanie do čistých technológií, ktoré nám napomôžu pri boji proti klimatickým zmenám a hlavne znížiť závislosť na ruských fosílnych zdrojoch. Zachovanie energetickej bezpečnosti je pri tranzícii prioritou.

Počas prvého dňa sa uskutočnil dialóg medzi vládami a priemyslom, kde účastníci diskutovali o akcelerácii investícií do zelenej ekonomiky. V rámci diskusného okrúhleho stola Karol Galek zdôraznil špecifické parametre slovenskej energetiky - vysoký stupeň plynofikácie našej krajiny, 55 % podiel výroby elektriny z jadra, vďaka ktorému máme jeden z najčistejších mixov v EÚ. Ďalej poukázal na 85 % závislosť na dodávkach plynu, takmer 100 % závislosť na dodávkach ropy a 100 % závislosť na jadrovom palive z Ruskej federácie. Zníženie závislosti bude pre SR náročná úloha. Štátny tajomník informoval o kľúčových prioritách v energetike, napr. o podpore investícií do nových OZE a tiež o repoweringu existujúcich OZE,  zvýšení flexibility elektroenergetického systému a ďalších.

Druhý deň  ministeriálu bol venovaný prehlbovaniu vzťahov s asociačnými a prístupovými krajinami pri prechode na čistú energiu. Na zasadnutí boli aj oficiálne uvítané najnovšie asociačné krajiny - Argentína a Egypt. Tiež sa slávnostne privítala Litva ako nový, v poradí 31. člen IEA.

Významnou časťou druhého dňa bolo plenárne rokovanie venované súčasnej geopolitickej situácii vo vzťahu k Ukrajine a Ruskej federácii a vplyv na energetickú bezpečnosť.  Na tomto zasadnutí vystúpil online aj ukrajinský minister energetiky German Galuščenko. Všetky krajiny jednohlasne odsúdili ruskú agresiu a vyjadrili solidaritu s Ukrajinou.

SR informovala o rozhodnutí poskytnúť pomoc Ukrajine vo forme 10 miliónov litrov motorovej nafty a 2,4 milióna litrov leteckého paliva, ako aj o iných formách pomoci, vrátane humanitárnej. Slovensko politicky, ekonomicky a technicky podporovalo integráciu ukrajinskej elektrizačnej sústavy s európskou kontinentálnou sústavou. 16. marca bola úspešne ukrajinská, ako aj moldavská sústava synchronizovaná. SR urobila významný krok k zvýšeniu energetickej bezpečnosti Ukrajiny konvertovaním celej kapacity na prepojovacom bode v Budinciach na pevný režim s možnosťou predĺženia.  V oblasti jadrovej energie uvítal štátny tajomník rozhodnutie Belgicka predĺžiť životnosť svojich jadrových elektrární a vyzval k tomuto kroku aj ostatné krajiny s jadrovou energetikou. V otázke zmeny dodávateľov zdôraznil, že je potrebné sa spoločne koordinovať v rámci EÚ.

Ministerská rada prijala ministerské komuniké, ktoré určuje smerovanie organizácie na nasledujúce dva roky.

 

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk