17. 04. 2019

Vláda chce zlepšiť podmienky pre rozvoj automobilového priemyslu

Automobilový priemysel je chrbtovou kosťou slovenskej ekonomiky a preto musíme vynaložiť maximálne úsilie na to, aby sa tento kľúčový segment mohol naďalej rozvíjať a reflektovať na súčasné trendy a inovácie. Uviedol to minister hospodárstva Peter Žiga po rokovaní vlády, ktorá schválila opatrenia na odstránenie bariér pre trvalo udržateľný rozvoj automobilového priemyslu na Slovensku.

Automobilový priemysel je kľúčovým odvetvím slovenského hospodárstva a svojou podstatou ovplyvňuje rozvoj viacerých priemyselných odvetví. Rezort hospodárstva preto spolu so zástupcami automobilového priemyslu identifikoval a navrhol riešenia na odstránenie bariér, ktoré by mohli brániť v jeho rozvoji. Opatrenia schválil vládny kabinet. „V spolupráci s jednotlivými ministerstvami sa budeme snažiť priniesť opatrenia, ktoré pomôžu postaveniu automobilového priemyslu. Prijali sme 21 uznesení, ktoré sú formulované tak, že nebudú platiť len pre automobilový priemysel, ale pre podnikateľské prostredie všeobecne," upresnil šéf rezortu hospodárstva Peter Žiga. Veľkým záujmom je podľa neho odstrániť bariéru pri zámere podnikateľských subjektov investovať do vedy a výskumu. Pomôcť by malo napríklad zvýšenie tzv. superodpočtu na vedu a výskum zo súčasných 100 % na tohtoročných 150 % a budúcoročných 200 %. Firmy majú problém aj s ubytovaním svojich zamestnancov. „Aj v tomto smere chceme pomôcť, preto budú mať možnosť odpočítať si väčšiu sumu ako odpočítateľnú položku. Jednotlivé spoločnosti a firmy majú záujem, aby ich zamestnanci zarábali viac, a preto odpočítateľná položka, ktorá bude nezdaniteľná, sa bude zvyšovať," uviedol P. Žiga.

Automobilový priemysel je podľa ministra hospodárstva taký významný, že vláda podpíše memorandum so Zväzom automobilového priemyslu (ZAP SR). Po podpise memoranda bude nasledovať ďalšie stretnutie vládnych predstaviteľov so ZAP SR, na ktorom budú diskutovať o prijatí ďalších opatrení v tomto roku. „Je logické, že vláda musí venovať špeciálnu pozornosť tomuto segmentu. Chceme povzbudiť tých, ktorí sa rozhodujú, či budú alebo nebudú na Slovensku pokračovať a vyrábať nové modely – aby tak urobili," doplnil predseda vlády Peter Pellegrini. V súčasnosti zamestnáva automobilový priemysel viac ako 130-tisíc pracovníkov a priamo či nepriamo ovplyvňuje tvorbu viac ako 250-tisíc pracovných miest. Zároveň generuje 44 % HDP z priemyselnej výroby a tým, že sa podieľa 40,2 % na exporte, významným spôsobom prispieva k pozitívnej obchodnej bilancii Slovenska. 

 

TASR, SITA, Odbor komunikácie MH SR

Zdroj foto: SITA

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk