06. 02. 2019

Vláda schválila už tretí antibyrokratický balíček ministerstva hospodárstva

Najnovší, tretí balíček ministerstva hospodárstva na odstránenie zbytočnej byrokracie obsahuje 36 opatrení. Zameriava sa na elektronizáciu služieb a zefektívnenie procesov pri začatí podnikania a otváraní prevádzok, pričom časť opatrení je výsledkom vlastných zistení rezortu hospodárstva. Priniesť by mali významné zjednodušenie pravidiel pri povoľovaní podnikania, ubudnúť by mali rôzne povinnosti a predkladanie potvrdení napríklad v oblasti hygieny alebo stavebného konania. Do konca roka by sa do praxe malo zaviesť 31 opatrení. Podnikateľom majú zmeny ušetriť 50 miliónov eur. Na opatreniach spolupracovali orgány štátnej správy, podnikatelia, ale aj analytici.

Tretí balík opatrení prináša jednotné pravidlá pre tie inštitúcie na Slovensku, s ktorými sa stretávajú občania pri začatí podnikania a otváraní rôznych prevádzok. Ide o stavebné úrady, regionálne úrady verejného zdravotníctva, inšpektoráty práce a inšpektoráty SOI, ktoré majú regionálne rôzny prístup a požiadavky na podnikateľov.

„Pokračujeme v práci a prinášame riešenia, ktoré šetria čas, energiu a finančné prostriedky podnikateľom. Opatrenia zo všetkých troch antibyrokratických balíčkov by mali podnikateľom priniesť postupne ročnú úsporu vyše 100 miliónov eur," zdôraznil minister hospodárstva Peter Žiga.

Po novom príslušné úrady vypracujú a zverejnia kontrolné zoznamy povinností (tzv. checklist) pre začínajúcich podnikateľov, čo doteraz chýbalo. Všetky úrady by mali postupne zverejniť aj vzory požadovaných tlačív. V praxi podnikateľom ubudne významné množstvo povinností. Napríklad pri otvorení kníhkupectva, keď bude potrebné vybaviť aj zmenu účelu stavby, by sa mal podnikateľ namiesto desiatich úradov reálne obrátiť na štyri. Podľa platných pravidiel má teraz približne 40 rôznych povinností, po novom by mu mala zostať už len tretina. Ďalšou pozitívnou zmenou je, že sa zavedú jednotné vzory žiadostí, čím sa odstránia odlišné prístupy v jednotlivých regiónoch Slovenska.

Až 11 opatrení pripravil rezort v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva. Podnikatelia nebudú musieť vykonať povoľovacie konanie pri otváraní prevádzok s minimálnym alebo žiadnym vplyvom na verejné zdravie (napr. kancelárie), ale pošlú iba oznámenie. Žiadosť o uvedenie priestorov do prevádzky bude jednotná pre všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva, zverejní sa na webe a nebudú sa vyžadovať nepotrebné prílohy. V prípade žiadosti o uvedenie priestorov do prevádzky sa napríklad navrhuje vypustiť viacero povinností, v závislosti od druhu prevádzky. Regionálne úrady verejného zdravotníctva by nemali vyžadovať ako prílohu k žiadosti doklad príslušného stavebného úradu o užívaní stavby na posudzovaný účel, list vlastníctva a ďalšie dokumenty, ktoré si vedia úrady získať medzi sebou. V prípade prevádzok bez rizika, ktoré definuje príslušná legislatíva, sa povoľovacie konanie zmení na oznamovacie a bude bez poplatku.

Šesť opatrení Ministerstva dopravy a výstavby SR sa primárne zameriava na zjednodušenie stavebného konania. Stavebné úrady by mali vydať usmernenie, aby sa zjednotil postup stavebných úradov pri označovaní nebytových priestorov a pri  žiadostiach o zmenu účelu užívania stavby. Súčasný právny stav totiž spôsobuje odlišné prístupy stavebných úradov k podnikateľským subjektom. Príslušným predpisom sa stanoví aj to, ako má vyzerať projektová dokumentácia a  na webe sa zverejní zoznam orgánov, ktoré sa musia vyjadriť v stavebnom konaní. Po úspechu zákona proti byrokracii sa pripravuje jeho novelizácia a rozšírenie. Plánovaná novela zvýši rozsah údajov, ktoré už nebudú musieť predkladať občania, ale ich úrady získajú z informačných systémov. Pôjde o potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie o daňových nedoplatkoch či potvrdenie o nedoplatkoch na sociálnom a zdravotnom poistení. Pre zamestnávateľa by sa mala zrušiť povinnosť odhlasovať sa zo zdravotnej poisťovne v prípade, že už nemá zamestnanca v danej zdravotnej poisťovni.

Na základe princípu jedenkrát a dosť budú novozaložené podnikateľské subjekty automaticky zaregistrované na Daňovom úrade a bude im zároveň pridelené DIČ. V prípade PZP poisťovne nebudú musieť vydávať bielu a zelenú kartu pre poistené vozidlo, ale iba zelenú kartu, ktorá bude platiť nielen vo svete, ale aj na Slovensku. Piatimi návrhmi prispeje priamo aj rezort hospodárstva. Slovenská obchodná inšpekcia napríklad bude môcť pri porušení menej závažných pravidiel využiť kompetenciu, keď podnikateľ dostane "druhú šancu". Ak urobí nápravu v prospech spotrebiteľov, môže sa mu znížiť alebo úplne odpustiť hroziaca sankcia. SOI súčasne nebude musieť viesť správne konanie a môže sa sústrediť na iné aktivity. Po novom by mala obchodná inšpekcia pri výške pokuty zohľadňovať aj obrat podniku.

Prvý balíček antibyrokratických opatrení obsahoval 35 opatrení a vláda ho schválila v júni 2017. Druhý balíček, ktorý obsahuje 23 opatrení a 5 úloh, platí od mája minulého roka. Na základe prvého balíka prišlo napríklad k zrušeniu povinnej zdravotnej služby pre 1. a 2. kategóriu pracovníkov, zavedeniu služby sledovania zmien na liste vlastníctva v katastri nehnuteľností či sa zaviedol super odpočet výdavkov na výskum a vývoj na úroveň 100 percent. Najvýznamnejším už splneným opatrením z druhého balíka, ktorý bol prijatý len v máji minulého roka, je antibyrokratický zákon. Vďaka nemu už štátne inštitúcie od fyzických a právnických osôb nepožadujú najčastejšie žiadané výpisy, potvrdenia a ďalšie dokumenty - listy vlastníctva, výpisy z registra trestov, z obchodného registra či živnostenského registra.

 

Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk