24. 05. 2023

Vláda SR schválila investičnú pomoc pre HOVAL, s. r. o., prinesie viac než 450 nových pracovných miest

Na návrh ministra hospodárstva SR Petra Dovhuna schválila vláda SR na svojom rokovaní v stredu 24. mája investičnú pomoc pre spoločnosť HOVAL, s. r. o. Predmetom investičného zámeru je diverzifikácia produkcie existujúcej prevádzkarne priemyselnej výroby kombinovaná so zriadením nového technologického centra v Istebnom v okrese Dolný Kubín. Spoločnosť získa investičnú pomoc výlučne vo forme úľavy na dani z príjmov vo výške 8 mil. eur. Vďaka realizácii investičného zámeru dôjde v rokoch 2022 – 2030 k vytvoreniu až 457 nových pracovných miest a súčasne sa zlepší sociálna a ekonomická perspektíva okresu Dolný Kubín, ktorý sa nachádza v Žilinskom samosprávnom kraji.

Investičný zámer má za cieľ diverzifikovať produkciu už existujúcej prevádzky priemyselnej výroby kombinovanú so zriadením nového technologického centra v Istebnom. Diverzifikácia umožní výrobu tepelných čerpadiel a novozriadené technologické centrum sa sústredí prevažne na vývoj nových technológií tepelných čerpadiel. V rámci realizácie investičného zámeru spoločnosť HOVAL, s. r. o. vynaloží oprávnené investičné náklady na dlhodobý hmotný majetok vo forme budov, strojov, prístrojov a zariadení a na dlhodobý nehmotný majetok vo forme licencií. Výroba sa bude zároveň vyznačovať prvkami Priemyslu 4.0 a celá produkcia spoločnosti bude zameraná na export v rámci krajín Európskej únie.

Schválená investičná pomoc v lokalite Istebné posilní nielen zamestnanosť a podnikateľské prostredie v regióne, ale tiež hospodársky rozvoj a sociálnu prosperitu celého okresu Dolný Kubín. Prispeje i k zvýšeniu konkurencieschopnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Spoločnosť HOVAL, s. r. o., je súčasťou lichtenštajnskej skupiny HOVAL, ktorá je výrobcom a dodávateľom riešení v oblasti vykurovania a vnútornej klimatizácie. Materskou spoločnosť je spoločnosť HOVAL Holding AG, založená v roku 1897 vo Vaduze ako kovoobrábacia dielňa. Skupina DOVAL má v súčasnosti 11 európskych dcérskych spoločností a jej konsolidovaný ročný obrat dosahuje približne 490 mil. eur (2021). Na Slovensku pôsobí od roku 1997 prostredníctvom spoločnosti HOVAL SK spol. s. r. o., ktorá pôsobí ako distribútor produktov HOVAL na Slovensku a od roku 2004 aj prostredníctvom spoločnosti HOVAL, s. r. o. 

 

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk